Absolwenci

Dyplom UWM to dowód nie tylko wiedzy i kompetencji wynikającej ze zdobytego wykształcenia, ale i symbol przynależności do ogromnej społeczności. I dlatego zakończenie studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie nie oznacza końca relacji z Alma Mater.

Nasi absolwenci są obecni w życiu Uniwersytetu – wspierają konkretne kierunki i wydziały, dołączając np. do grona interesariuszy, stają się mentorami dla studentów, przyjmując ich na praktyki i staże w swoich firmach czy instytucjach, w których pracują. Czynnie włączają się w promocję UWM

Za sprawą działalności Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podtrzymują oni nie tylko relacje z uczelnią, ale też koleżeńskie więzi, spotykając się w Kortowie na zjazdach roczników czy kierunków.

Nasi absolwenci wracają do Kortowa także po to, by podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności – Szkoła Doktorska UWM i oferta studiów podyplomowych powstały z myślą także o nich.

Z UWM utożsamiają się nie tylko ci, na dyplomie których widnieje pieczęć uniwersytecka, ale także ci, którzy ukończyli Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Akademię Rolniczo-Techniczną czy Warmiński Instytut Teologiczny. Z ich korzeni wyrasta dzisiejszy Uniwersytet, łączący pod jednym godłem reprezentantów dziesiątek roczników i kierunków studiów.