Studia niestacjonarne

Oferta na rok akademicki 2023/2024

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja

Prawa i Administracji

tel. 89 524 64 25

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Administracja

Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym

Administracja skarbowa

II

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo narodowe

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-88

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

III

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Prawa i Administracji

tel. 89 524 64 26

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

IV

KIERUNEK BUDOWNICTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Budownictwo

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Budowle i konstrukcje inżynierskie

Budownictwo energooszczędne

Inżynieria drogowa

V

KIERUNEK DORADZTWO PODATKOWE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Doradztwo podatkowe

Prawa i Administracji

tel. 89 524 64 08

VI

KIERUNEK EKONOMIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Ekonomia

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-44-46

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe

E-handel i usługi

Finanse, bankowość i ubezpieczenia

VII

KIERUNEK ENERGETYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Energetyka

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

VIII

KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Filologia angielska

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

IX

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Geodezja i szacowanie nieruchomości

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Geodezja inżynieryjna

Technologie satelitarne w geomatyce

X

KIERUNEK INFORMATYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Informatyka ogólna

Matematyki i Informatyki

tel. 89 524-60-33

Inżynieria systemów informatycznych

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Data Science w praktyce

Techniki multimedialne

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

XI

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Inżynieria sanitarna i wodna

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

XII

KIERUNEK KRYMINOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Kryminologia

Prawa i Administracji

tel. 89 524 64 08

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Kryminologia

XIII

KIERUNEK MECHATRONIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Mechatronika

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

XIV

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Mechanika i budowa maszyn

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

 

B

 

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn

Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

XV

KIERUNEK PEDAGOGIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Doradztwo zawodowe i personalne

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-70

89 524-62-71

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

XVI

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-70

89 524-62-71

XVII

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-70

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Pedagogika resocjalizacyjna

XVIII

KIERUNEK PRACA SOCJALNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Praca socjalna

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-70

XIX

KIERUNEK PRAWO – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Prawo

Prawa i Administracji

tel. 89 524 65 71

XX

KIERUNEK ROLNICTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Agrobiznes

Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 89 523-34-31

Produkcja rolnicza

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Ochrona roślin

Zarządzanie produkcją

XXI

KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Technologia żywności i żywienie człowieka

Nauki o Żywności

tel. 89 523-34-01

89 523-37-10

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Technologia żywności i żywienie człowieka

XXII

KIERUNEK ZARZĄDZANIE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Zarządzanie

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-44-46

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Logistyka

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

XXIII

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Zarządzanie innowacjami

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-44-46

XXIV

KIERUNEK ZOOTECHNIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523-36-40

Hodowla koni i jeździectwo

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

 

Legenda:

  • PROFIL A – profil ogólnoakademicki
  • PROFIL P – profil praktyczny