Studia stacjonarne

Oferta na rok akademicki 2023/2024

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja

Prawa i Administracji

tel. 89 524 64 25

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Administracja

Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym

Administracja skarbowa

II

KIERUNEK ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Analityka i zarządzenie publiczne

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-64
 89 524-62-71

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Analityka i zarządzenie publiczne

III

KIERUNEK ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Analiza i kreowanie trendów

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Analiza i kreowanie trendów

IV

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Architektura krajobrazu

Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 89 523-33-16

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Kształtowanie i ochrona krajobrazu

V

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83

89 523-37-10

89 523-34-01

VI

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo narodowe

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-88

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

VII

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Prawa i Administracji

tel. 89 524 64 26

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

VIII

KIERUNEK BIOLOGIA– PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Biologia stosowana

Biologii i Biotechnologii

tel. 89 523-44-48

Biologia stosowana (oferta w języku angielskim)

Nauczanie biologii

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Biologia molekularna

Ekspertyzy przyrodnicze

Nauczanie biologii

IX

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Biotechnologia

Biologii i Biotechnologii

tel. 89 523-44-48

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Biotechnologia farmaceutyczna

Biotechnologia przemysłowa

Biotechnologia molekularna

X

KIERUNEK BUDOWNICTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Budownictwo

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Budowle i konstrukcje inżynierskie

Budownictwo energooszczędne

Inżynieria drogowa

XI

KIERUNEK CHEMIA – PROFIL P

 

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Analityka i diagnostyka chemiczna

Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 89 523-33-16

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Chemia stosowana – nowe materiały i procesy

XII

KIERUNEK DIETETYKA – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

Dietetyka

Szkoła Zdrowia Publicznego

tel. 89 523-44-24

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Dietetyka

XIII

KIERUNEK DORADZTWO PODATKOWE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

Doradztwo podatkowe

Prawa i Administracji

tel. 89 524 64 08

XIV

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Dokumentalistyka medialna

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

Nowe media

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Komunikacja wizerunkowa

Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne

XV

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Sztuki

tel. 89 527-20-35

89 524-52-25

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edukacja muzyczna szkolna

Muzyka estradowa

XVI

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Sztuki

tel. 89 524-62-15

89 524-52-25

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

XVII

KIERUNEK EKONOMIA – PROFIL A i P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

(profil A)

6 sem.

Ekonomia

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-47-57

B

Studia drugiego stopnia

(profil A i P)

4 sem.

Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe

E-handel i usługi

Finanse, bankowość i ubezpieczenia

XVIII

KIERUNEK ENERGETYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Energetyka

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

XIX

KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filologia angielska

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Filologia angielska

XX

KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

XXI

KIERUNEK FILOLOGIA GERMAŃSKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filologia germańska

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Filologia germańska

XXII

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Nauczanie języka polskiego

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

Wiedza o kulturze

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edytorstwo tekstów

Nauczanie języka polskiego

XXIII

KIERUNEK FILOLOGIA ROSYJSKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filologia rosyjska

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Filologia rosyjska

XXIV

KIERUNEK FILOZOFIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filozofia

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Filozofia

XXV

KIERUNEK FIZJOTERAPIA – PROFIL P

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Fizjoterapia

Szkoła Zdrowia Publicznego

tel. 89 523-44-24

XXVI

KIERUNEK GASTRONOMIA-SZTUKA KULINARNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Gastronomia – sztuka kulinarna

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83,

523-37-10

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Gastronomia – sztuka kulinarna

XXVII

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Geodezja i geomatyka

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

Geodezja i szacowanie nieruchomości

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Geodezja i geoinformatyka (oferta w języku angielskim)

Geodezja i technologie informatyczne

Technologie satelitarne w geomatyce

XXVIII

KIERUNEK GEOINFORMATYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Zdalne systemy pomiarowe

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

XXIX

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Doradztwo na rynku nieruchomości

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

Planowanie i inżynieria przestrzenna

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami

Zarządzanie przestrzenią

XXX

KIERUNEK HISTORIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Historia

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną

Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

XXXI

KIERUNEK ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Ichtiologia i akwakultura

Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523-34-05

XXXII

KIERUNEK INFORMATYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria systemów informatycznych

Matematyki i Informatyki

tel. 89 524-60-33

Informatyka ogólna

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Data Science w praktyce

Data Science w praktyce (oferta w języku angielskim)

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

Techniki multimedialne

XXXIII

KIERUNEK INTERDYSCYPLINARNE STUDIA STRATEGICZNE – PROFIL A

 

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Interdyscyplinarne studia strategiczne

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

XXXIV

KIERUNEK INŻYNIERIA PRECYZYJNA W PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

XXXV

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria komunalna

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

Inżynieria środowiskowa (oferta w języku angielskim)

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Biotechnologia (oferta w języku angielskim)

Biotechnologia środowiskowa (oferta w języku angielskim)

Inżynieria sanitarna i wodna

Inżynieria procesowa i ochrona środowiska (oferta w języku angielskim)

XXXVI

KIERUNEK INŻYNIERIA W LOGISTYCE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria w logistyce

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

XXXVII

KIERUNEK KRYMINOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Kryminologia

Prawa i Administracji

tel. 89 524 64 08

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Kryminologia

XXXVIII

KIERUNEK LEKARSKI – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

12 sem.

Lekarski

Lekarski

tel. 89 524-61-01

Lekarski (oferta w języku angielskim)

 

XXXIX

KIERUNEK LEŚNICTWO – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Gospodarka leśna

Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 89 523-33-16

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Nowe trendy w leśnictwie

XL

KIERUNEK LINGWISTYKA W BIZNESIE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Lingwistyka w biznesie

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Lingwistyka w biznesie

XLI

KIERUNEK LOGOPEDIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Logopedia

Humanistyczny

tel. 89 524-63-07

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Logopedia

XLII

KIERUNEK MATEMATYKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Nauczanie matematyki i informatyki

Matematyki i Informatyki

tel. 89 524-60-33

Matematyka stosowana i analiza danych

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Nauczanie matematyki i informatyki

Modelowanie matematyczne i analiza danych

XLIII

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – PROFIL A i P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

(profil A i P)

7 sem.

Mechanika i budowa maszyn

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

B

Studia drugiego stopnia

(profil A)

3 sem.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn

Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

XLIV

KIERUNEK MECHATRONIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Mechatronika

Nauk Technicznych

tel. 89 523-36-23

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Mechatronika

XLV

KIERUNEK MIKROBIOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Mikrobiologia

Biologii i Biotechnologii

tel. 89 523-44-48

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Mikrobiologia

XLVI

KIERUNEK NAUKI O RODZINIE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Coaching i tutoring rodzinny

Teologii

tel. 89 523-89-46

Mediacja rodzinna

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodziny

Mediacja rodzinna

XLVII

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Kształtowanie środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 89 523-33-16

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Ochrona i kształtowanie środowiska

XLVIII

KIERUNEK ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Odnawialne źródła energii

Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 89 523-33-16

XLIX

KIERUNEK PEDAGOGIKA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Doradztwo zawodowe i personalne

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-64
 89 524-62-71

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

L

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-64
 89 524-62-71

LI

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA – PROFIL A

C

 

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-97

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Pedagogika resocjalizacyjna

 

LII

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pielęgniarstwo

Szkoła Zdrowia Publicznego

tel. 89 523-44-24

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Pielęgniarstwo

LIII

KIERUNEK POLITOLOGIA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Politologia i stosunki międzynarodowe

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-88

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Politologia i stosunki międzynarodowe

LIV

KIERUNEK POŁOŻNICTWO – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Położnictwo

Szkoła Zdrowia Publicznego

tel. 89 523-44-24

LV

KIERUNEK PRACA SOCJALNA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Praca socjalna

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-97

LVI

KIERUNEK PRAWO – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Prawo

Prawa i Administracji

tel. 89 524 65 71

LVII

KIERUNEK PRODUKCJA MUZYCZNA I REALIZACJA DŹWIĘKU – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Sztuki

tel. 89 527-20-35

89 524-52-25

LVIII

KIERUNEK PSYCHOLOGIA – PROFIL P

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Psychologia kliniczna i zdrowia

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-97

Psychologia wychowawcza i szkolna

LIX

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Ratownictwo medyczne

Szkoła Zdrowia Publicznego

tel. 89 523-44-24

LX

KIERUNEK ROLNICTWO – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

Agrobiznes

Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 89 523-33-16

Produkcja rolnicza

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Ochrona roślin

Zarządzanie produkcją

LXI

KIERUNEK SOCJOLOGIA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Socjologia

Nauk Społecznych

tel. 89 524-62-70

LXII

KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – PROFIL A i P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

(profil A i P)

7 sem.

Bezpieczeństwo żywności

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83

89 523-37-10

89 523-34-01

Technologia mięsa

Technologia mleczarska

Technologia mleczarska (oferta w języku angielskim)

Technologia produktów roślinnych

Żywienie człowieka

B

Studia drugiego stopnia

(profil A)

3 sem.

Inżynieria przetwórstwa żywności

Inżynieria żywności (oferta w języku angielskim)

Technologia żywności

Żywienie człowieka

LXIII

KIERUNEK TEOLOGIA   PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

12 sem.

Formacja kapłańska

Teologii

tel. 89 523-89-46

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Nauczanie religii

Muzyka sakralna

LXIV

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO – PROFIL A i P

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Zarządzanie procesami w produkcji i usługach

Nauki o Żywności

tel. 89 523-49-83

89 523-37-10

89 523-34-01

LXV

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Turystyka i rekreacja

Geoinżynierii

tel. 89 523-39-77

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Turystyka i rekreacja

LXVI

KIERUNEK WETERYNARIA – PROFIL A

C

Jednolite studia magisterskie

11 sem.

Weterynaria

Medycyny Weterynaryjnej

tel. 89 523-34-40

Weterynaria (oferta w języku angielskim)

LXVII

KIERUNEK ZARZĄDZANIE – PROFIL A

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Zarządzanie

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-47-57

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Logistyka

Logistyka (oferta w języku angielskim)

Marketing i zarządzanie produktem

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

LXVIII

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia-inżynierskie

7 sem.

Zarządzanie innowacjami

Nauk Ekonomicznych

tel. 89 523-47-57

LXIX

KIERUNEK ZOOTECHNIKA – PROFIL A i P

A

Studia

pierwszego stopnia – inżynierskie

(profil A i P)

7 sem.

Chów i hodowla zwierząt amatorskich

Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523-34-05

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

B

Studia drugiego stopnia

(profil A)

3 sem.

Biotechnologia w hodowli zwierząt

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

LXX

KIERUNEK ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523-34-05

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

Filia w Ełku

Stopień kształcenia i czas trwania studiów

Zakres kształcenia

Wydział administrujący

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja

Filia w Ełku

tel. 87 621 60 76

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Administracja

II

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Filia w Ełku

tel. 87 621 60 76

III

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – PROFIL P

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Filia w Ełku

tel. 87 621 60 76

IV

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO – PROFIL P

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pielęgniarstwo

Filia w Ełku

tel. 87 621 60 76

 

Legenda:

  • PROFIL A – profil ogólnoakademicki
  • PROFIL P – profil praktyczny