Informacja o Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w tekście łatwym do czytania (ETR)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie to polska publiczna szkoła wyższa. Jest w nim 16 wydziałów oraz filia w Ełku. Uniwersytet to najpiękniejsze miasteczko uniwersyteckie zwane Kortowo.

Uczelnia kształci studentów.

Po ukończeniu studiów możesz uzyskać stopień licencjata, magistra, inżyniera, lekarza, lekarza weterynarza, możesz również uczyć się dalej w Szkole Doktorskiej i po jej ukończeniu możesz uzyskać tytuł doktora.

Studenci w trakcie nauki mogą wyjeżdżać za granicę do innych uniwersytetów i tam studiować przez jakiś czas.

Pracownicy prowadzą badania naukowe w Polsce i za granicą.

Jeśli chcesz skontaktować się z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie możesz:

 • napisać pismo i wysłać na adres:
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
 • możesz wysłać email na adres: rektor@uwm.edu.pl  
 • możesz zadzwonić na numery telefonu: +48 89 / 523 49 13 lub +48 89 / 523 38 80 (recepcja Rektoratu)
 • możesz przyjść do Biura Osób z Niepełnosprawnościami: ul. Oczapowskiego 12B pokój 105 oraz 106 na pierwszym piętrze.
 • Możesz skontaktować się za pomocą Polski Język Migowy (PJM):
  Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl
  Tłumacze PJM (Facebook Messenger): Diana Kirakowska, Barbara Parda