Senat

Członkowie Senatu - kadencja 2020 - 2024

 1. dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM – Rektor
 2. dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM (WNS) – Prorektor
 3. prof. dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ (WG) – Prorektor
 4. dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM (WBZ) – Prorektor

Dziekani

 1. prof. dr hab. Urszula CZARNIK (WBZ) – Dziekan WBZ
 2. prof. dr hab. Iwona BOGACKA (WBiB) – Dziekan WBiB
 3. dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM (WG) – Dziekan WG
 4. prof. dr hab. Krzysztof JANKOWSKI (WKŚiR) – Dziekan WRiL
 5. dr hab. n. med. Leszek GROMADZIŃSKI, prof. UWM (WL) – Dziekan WL
 6. prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK (WMW) – Dziekan WMW
 7. dr hab. Mariola GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA, prof. UWM (WNE) – Dziekan WNE
 8. dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM (WNS) – Dziekan WNS
 9. dr hab. Jarosław DOBKOWSKI, prof. UWM (WPiA) – Dziekan WPiA
 10. ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM (WT) – Dziekan WT
 11. dr hab. n. med. Jadwiga SNARSKA, prof. UWM (SZP) – Dyrektor SZP

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku prof. i prof. UWM

 1. dr hab. Agata BANCERZ-KISIEL, prof. UWM (WMW)
 2. dr hab. Maciej BOCHEŃSKI, prof. UWM (WMiI)
 3. prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ (WNT)
 4. dr hab. Krzysztof KRUKOWSKI, prof. UWM (WNE)
 5. dr hab. Adam MIECZYKOWSKI, prof. UWM (WSz)
 6. prof. dr hab. Alina NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA (WH)
 7. dr hab. Jan POŁOWIANIUK, prof. UWM (WSz)
 8. prof. dr hab. Jakub SAWICKI (WBiB)
 9. prof. dr hab. Mariusz STOLARSKI (WRiL)
 10. prof. dr hab. Lidia WĄDOŁOWSKA (WNoŻ)
 11. dr hab. inż. Sławomir WIERZBICKI, prof. UWM (WNT)
 12. dr hab. Miron WOLNY, prof. UWM (WH)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Michał DĄBROWSKI (WMW)
 2. dr Elżbieta EJDYS (WBiB)
 3. dr n. med. Rakesh JALALI (WL)
 4. dr hab. Wojciech KOTOWICZ (WNS)
 5. dr hab. Michał KRZYKOWSKI (WPiA)
 6. dr inż. Michał ŁOPATA (WG)
 7. dr Renata ROZBICKA (WH)
 8. dr Robert BIELIŃSKI (SJO)
 9. dr Tomasz WIERZEJSKI (WNE)
 10. dr inż. Adam WIĘK (WNoŻ)

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. mgr inż. Anna SMOCZYŃSKA (Kierownik Biura Nauki)
 2. mgr Paweł WIEREŃKO (Pracownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego)
 3. mgr Kamil WITOWICZ (Szef Straży Uniwersyteckiej)

Przedstawiciele studentów

 1. Natalia GRODZKA (studentka)
 2. Margarita KHOPERIA (studentka)
 3. Kamila KOWALCZYK (studentka)
 4. Marcin LELIWA (student)
 5. Fabian MISZEWSKI (student)
 6. Iwona PAJĄK (studentka)
 7. Aleksandra SIWIECKA (studentka)
 8. Agata SZYMANOWICZ (studentka)
 9. Natalia ZDUŃCZYK-SAWKA (studentka)

Przedstawiciel doktorantów

 1. mgr inż. Bartosz NAUMOWICZ (doktorant)