Komisje Senatu UWM

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

(powołana Uchwałą Nr 4 z dnia 27 października 2020 r.; zmiany: Uchwała Nr 183 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) 

 

Przewodnicząca – dr hab. Mariola GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)

(powołana Decyzją Nr 168/2020 z dnia 27 października 2020 r.)

 

Członkowie:

-    prof. dr hab. Urszula CZARNIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

-    prof. dr hab. Iwona BOGACKA (Wydział Biologii i Biotechnologii)

-    dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM (Wydział Geoinżynierii)

-    prof. dr hab. Mariusz RUTKOWSKI (Wydział Humanistyczny)

-    prof. dr hab. Krzysztof JANKOWSKI (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa)

-    dr hab. n. med. Leszek GROMADZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Lekarski)

-    prof. dr hab. Adam DOLIWA (Wydział Matematyki i Informatyki)

-    prof. dr hab. Bogda LEWCZUK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

-    dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)

-    prof. dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI (Wydział Nauk Technicznych)

-    prof. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ (Wydział Nauki o Żywności)

-    dr hab. Jarosław DOBKOWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)

-    prof. dr hab. szt. muz. Benedykt BŁOŃSKI (Wydział Sztuki)

-    ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Teologii)

-    dr hab. n. med. Jadwiga SNARSKA, prof. UWM (Szkoła Zdrowia Publicznego)

-    dr Marcin RADZIŁOWICZ (Filia w Ełku)

-    dr hab. inż. Piotr SOŁOWIEJ, prof. UWM (Przedstawiciel Związku Zawodowego)

-    dr inż. Jacek MICHALAK (Przedstawiciel Związku Zawodowego)

-    Aleksandra SIWIECKA (przedstawiciel Samorządu Studenckiego)

-    mgr inż. Aleksandra CICHOWSKA (przedstawiciel Samorządu Doktorantów)

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję 2020-2024

(powołana Uchwałą Nr 5 z dnia 27 października 2020 r.; zmiany: Uchwała Nr 184 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) 

 

Przewodnicząca – dr hab. Agata BANCERZ-KISIEL, prof. UWM (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

(powołana Decyzją Nr 169/2020 z dnia 27 października 2020 r.)

 

Członkowie:

-    prof. dr hab. Urszula CZARNIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

-    prof. dr hab. Iwona BOGACKA (Wydział Biologii i Biotechnologii)

-    dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM (Wydział Geoinżynierii)

-    prof. dr hab. Mariusz RUTKOWSKI (Wydział Humanistyczny)

-    prof. dr hab. Krzysztof JANKOWSKI (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa)

-    dr hab. n. med. Leszek GROMADZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Lekarski)

-    prof. dr hab. Adam DOLIWA (Wydział Matematyki i Informatyki)

-    dr hab. Krzysztof KRUKOWSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)

-    dr hab. Agnieszka ŻYTA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)

-    prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ (Wydział Nauk Technicznych)

-    prof. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ (Wydział Nauki o Żywności)

-    dr hab. Jakub ZIĘTY (Wydział Prawa i Administracji)

-    prof. dr hab. Aleksnder WOŹNIAK (Wydział Sztuki)

-    ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Teologii)

-    dr hab. n. med. Jadwiga SNARSKA, prof. UWM (Szkoła Zdrowia Publicznego)

-    dr hab. Piotr GAWLICZEK, prof. UWM (Filia w Ełku)

-    mgr Jolanta GAŁECKA (Biblioteka Uniwersytecka)

-    mgr Grzegorz DUBIELSKI (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

-    mgr Maria SIEMIONEK (Studium Języków Obcych)

-    dr hab. inż. Sylwester CZAPLICKI, prof. UWM (Przedstawiciel Związku Zawodowego)

-    dr inż. Mirosława WITKOWSKA-DĄBROWSKA (Przedstawiciel Związku Zawodowego)

-    Kornelia KAMIŃSKA (przedstawiciel Samorządu Studenckiego)

-    mgr Dawid WIERZBICKI (przedstawiciel Samorządu Doktorantów)

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję 2020-2024

(powołana Uchwałą Nr 6 z dnia 27 października 2020 r.; zmiana: Uchwała Nr 97 z 28 maja 2021 r.; Uchwała Nr 249 z 29 listopada 2022 r.)

 

Przewodniczący – prof. dr hab. Mariusz STOLARSKI (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

(powołany Decyzją Nr 170/2020 z dnia 27 października 2020 r.)

 

Członkowie:

-   prof. dr hab. Jan MICIŃSKI (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

-   prof. dr hab. Jakub SAWICKI (Wydział Biologii i Biotechnologii)

-   prof. dr hab. Sławomir CIESIELSKI (Wydział Geoinżynierii)

-   prof. dr hab. Aleksander KIKLEWICZ (Wydział Humanistyczny)

-   prof. dr hab. n. med. Marcin MYCKO (Wydział Lekarski)

-   dr hab. Artur SIEMASZKO, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki)

-   prof. dr hab. Przemysław SOBIECH (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

-   dr Dominika KUBERSKA (Wydział Nauk Ekonomicznych)

-   dr hab. Maciej HARTLIŃSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)

-   prof. dr hab. inż. Marek MARKOWSKI (Wydział Nauk Technicznych)

-   dr hab. inż. Monika MODZELEWSKA-KAPITUŁA, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności)

-   dr hab. Michał MARIAŃSKI (Wydział Prawa i Administracji)

-   dr hab. Wioletta JASKÓLSKA, prof. UWM (Wydział Sztuki)

-   ks. dr hab. Marek JODKOWSKI, prof. UWM (Wydział Teologii)

-   prof. dr hab. Ewa Dzika (Szkoła Zdrowia Publicznego)

-   dr hab. Justyna KRZYWKOWSKA (Filia w Ełku)

-   mgr Katarzyna BIKOWSKA (Biblioteka Uniwersytecka)

-   mgr Grzegorz DUBIELSKI (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

-   dr Grzegorz SUPADY (Studium Języków Obcych)

-   dr hab. inż. Grażyna FURGAŁA-SELEZNIOW, prof. UWM (Przedstawiciel Związku Zawodowego)

-   dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ (Przedstawiciel Związku Zawodowego)

-   Iwona PAJĄK (przedstawiciel Samorządu Studenckiego)

-   mgr inż. Weronika ZDUŃCZYK (przedstawiciel Samorządu Doktorantów)

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję 2020-2024

(powołana Uchwałą Nr 7 z dnia 27 października 2020 r.; zmiany: Uchwała Nr 248 z dnia 29 listopada 2022 r.)

 

Przewodniczący – dr hab. Jarosław DOBKOWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)

(powołany Decyzją Nr 171/2020 z dnia 27 października 2020 r.)

 

Członkowie:

-     prof. dr hab. Anna WÓJCIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

-     prof. dr hab. Alicja BOROŃ (Wydział Biologii i Biotechnologii)

-     dr inż. Krzysztof RZĄSA (Wydział Geoinżynierii)

-     dr hab. Mariola JAWORSKA (Wydział Humanistyczny)

-     dr hab. Jacek OLSZEWSKI, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

-     dr hab. n. med. Leszek GROMADZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Lekarski)

-     dr hab. Adam LECKO, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki)

-     prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

-     dr hab. Marian OLIŃSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)

-     dr hab. Ewa KANTOWICZ, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)

-     dr hab. inż. Sławomir WIERZBICKI, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych)

-     prof. dr hab. Piotr MINKIEWICZ (Wydział Nauki o Żywności)

-     dr hab. Karol KISIEL (Wydział Sztuki)

-     ks. dr hab. Lucjan ŚWITO, prof. UWM (Wydział Teologii)

-     dr n. med. Ewa KUPCEWICZ (Szkoła Zdrowia Publicznego)

-     dr Tadeusz MASIOWSKI (Filia w Ełku)

-     dr inż. Scholastyka BARAN (Biblioteka Uniwersytecka)

-     dr Marzena JURGIELEWICZ-URNIAŻ (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

-     mgr Renata ŻEBROWSKA (Studium Języków Obcych)

-     dr inż. Cezary CZYŻEWSKI (Przedstawiciel Związku Zawodowego)

-     Andrzej ADAMOWICZ (Przedstawiciel Związku Zawodowego)

-     Marcin LELIWA (przedstawiciel Samorządu Studenckiego)

-     mgr Daniel ZERO (przedstawiciel Samorządu Doktorantów)