Zamówienia publiczne

 • Wykaz dokumentów określających zasady składania wniosków o zamówienie publiczne

  Wykaz dokumentów określających zasady składania wniosków o zamówienie publiczne

 • Terminy składania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2024

 • Zarządzenie Nr 4 2022 Rektora UWM w Olsztynie w sprawie Regulaminu zamówień publicznych

 • Regulamin pracy komisji przetargowej w UWM w Olsztynie

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia-Harmonogram realizacji zamówień w ramach projektu

 • Załącznik nr 2 - Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

 • Załącznik nr 2A - Opis przedmiotu zamówienia-Wzór tabeli

 • Załącznik nr 2B - Opis przedmiotu zamówienia odczynników chemicznych - Wzór tabeli

 • Załącznik nr 2C - Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego z dziedziny nauki na odczynniki i drobny sprzet badawczy

 • Załącznik nr 4 - protokol z przeprowadzonego rozeznania rynku

 • Schemat dokonywania zamówień

 • Wykaz dostaw i usług których nabycie podlega ustawie prawo zamówień publicznych

  • dostawa odczynników chemicznych
  • dostawa leków weterynaryjnych
  • dostawa asortymentu laboratoryjnego
   • dostawa sączków jakościowych i ilościowych
   • dostawa szkiełek podstawowych i nakrywkowych
   • dostawa pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami
   • dostawa probówek reakcyjnych (pcr)
   • dostawa plastikowych materiałów laboratoryjnych
  • dostawa medycznego sprzętu/asortymentu jednorazowego użytku
  • dostawa aparatury laboratoryjnej, badawczej i medycznej
  • dostawa mebli szkolnych, laboratoryjnych i biurowych
  • dostawa projektorów i akcesorii multimedilanych
  • dostawa oprogramowania komputerowego
  • dostawa sprzętu komputerowego
  • dostawa tuszy i tonerów
  • dostawa chemii gospodarczej
  • dostawa odzieży ochronnej dla pracowników UWM
  • dostawa materiałów budowlanych
  • dostawa wody i napojów do jednostek organizacyjnych UWM
  • dostawa akcesoriów i materiałów promocyjnych
  • usługi pocztowe i kurierskie
  • usługi pralnicze
  • usługi sprzątania
  • usługi rezerwacji i dostawy biletów lotniczych
  • usługi hotelowe i restauracyjne (catering)
   • usługa hotelowa - Hotel Warmiński
   • usługa hotelowa i restauracyjnych wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych - Hotel Park
   • usługa gastronomiczna, cateringowa, noclegowa - Fundacja ŻAK
  • usługi szkoleniowe
  • usługi transportowe
  • usługi publikacji ogłoszeń prasowych:
   • w prasie lokalnej
   • w prasie krajowej
  • usługi dotyczące obsługi serwiowej sprzętu komputerowego pogwarancyjnego

   

  Dostawy sukcesywne realizowane wyłącznie za pośrednictwem działu logistyki