Władze rektorskie

 

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

 

Prorektor ds. polityki naukowej i badań

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

 

Prorektor ds. studenckich

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

 

Prorektor ds. kształcenia

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

 

Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni

prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz