Rada Rektorska

Kadencja na lata 2020 - 2024

 1. dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM – Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej
 2. prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI – Prorektor ds. polityki naukowej i badań
 3. prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI – Prorektor ds. Collegium Medicum
 4. dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM – Prorektor ds. studenckich
 5. prof. dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ – Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni
 6. dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM – Prorektor ds. kształcenia
 7. prof. dr hab. inż. Urszula CZARNIK – Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
 8. prof. dr hab. Iwona BOGACKA – Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii
 9. dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM – Dziekan Wydziału Geoinżynierii
 10. prof. dr hab. Mariusz RUTKOWSKI – Dziekan Wydziału Humanistycznego
 11. prof. dr hab. Krzysztof JANKOWSKI – Dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
 12. dr hab. n. med. Leszek GROMADZIŃSKI, prof. UWM – Dziekan Wydziału Lekarskiego
 13. prof. dr hab. Adam DOLIWA – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
 14. prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 15. dr hab. Mariola GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA, prof. UWM – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów
 16. dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 17. prof. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ – Dziekan Wydziału Nauki o Żywności
 18. prof. dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
 19. dr hab. Jarosław DOBKOWSKI, prof. UWM – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji  i Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej
 20. prof. dr hab. Benedykt BŁOŃSKI – Dziekan Wydziału Sztuki
 21. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM – Dziekan Wydziału Teologii
 22. dr hab. n. med. Jadwiga SNARSKA, prof. UWM – Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego
 23. dr Marcin RADZIŁOWICZ – Dyrektor Filii w Ełku
 24. prof. dr hab. Mariusz STOLARSKI – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
 25. dr hab. Agata BANCERZ-KISIEL, prof. UWM – Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kadrowych
 26. prof. dr hab. Nina SMOLIŃSKA – Przewodnicząca Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej
 27. dr hab. Marcin CHEŁMINIAK, prof. UWM – Przewodniczący Rady Edukacyjnej,
 28. mgr inż. Bogusław STEC – Kanclerz
 29. mgr Agnieszka CHOMA-MEUS – Kwestor
 30. mgr Izabela BAGIŃSKA – radca prawny