Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Dążąc do zapewnienia badaniom naukowym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki zgodności z wysokimi standardami etycznymi oraz dla wsparcia badaczy przy rozstrzyganiu dylematów etycznych przy projektowaniu i prowadzeni badań, Rada NCN zaleca aby wnioskodawcy prowadzący badania z udziałem ludzi uzyskali opinie komisji ds. etyki badań naukowych

 

Skład Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UWM w Olsztynie

Przewodnicząca - dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych

Wiceprzewodniczący -  prof. dr hab. Tomasz Stompór, Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski Collegium Medicum; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Sekretarz - dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych

Koordynator administracyjny z ramienia Centrum Badań i Projektów – dr inż. Joanna Bondaruk-Przepióra

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydział Geoinżynierii

dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM - Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny

prof. dr hab. Piotr Krajewski - Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM. – Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Wydział Nauk Społecznych

 

Terminy posiedzeń

 • 25 września 2023 r.
 • 23 października 2023 r.
 • 20 listopada 2023 r.
 • 18 grudnia 2023 r.
 • 22 stycznia 2024 r.
 • 26 luty 2024 r.
 • 25 marca 2024 r.
 • 22 kwietnia 2024 r.
 • 20 maja 2024 r.
 • 17 czerwca 2024 r.

 

 • Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

 • Informacje dla wnioskodawcy

 • Załącznik nr 1 - Podstawowe Zasady Etyki prowadzenia Badań Naukowych

 • Załącznik nr 2 - Wniosek do Komisji ds Etyki Badań Naukowych

 • Załącznik nr 3 - Decyzja Komisji ds Etyki Badań Naukowych

 • Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych