Zadania realizowane z budżetu państwa

Przebudowa Domu Studenckiego nr 10

Tytuł projektu: „Przebudowa DS. nr 10”.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, dotacja celowa z MEiN.

Umowa na realizację inwestycji podpisano w dniu 8 września 2023 r. z PB WITKA Sp. z oo.

Całkowita wartość umowy: 27 932 199,32 zł. Dofinansowanie z dotacji celowej MEiN: 4 082 795, 00 zł

 

Inwestycja, która ruszyła w listopadzie 2023 r., ma na celu przebudowę budynku domu studenta nr 10. Jej celem jest poprawienie bezpieczeństwa i warunków zakwaterowania mieszkańców w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19, dostosowanie budynku do obowiązujących przeciwpożarowych, zapewnienie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa obejmuje wykonanie dodatkowej klatki schodowej poprawiającej bezpieczeństwo pożarowe budynku oraz osób w nim przebywających oraz budowę windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebudowa budynku obejmuje częściową zmianę układu funkcjonalno-użytkową (przekształcenie wszystkich istniejących pokojów w pokoje studenckie, jednoosobowe z łazienką i aneksem kuchennym.

Dotychczas główna funkcja budynku to dom studencki z zakwaterowaniem 254 osób w 127 pokojach 2-osobowych wraz z wydzieloną częścią gościnną (10 pokoi gościnnych) oraz funkcjami towarzyszącymi.