Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Zasady przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Olimpiadami stopnia centralnego są:

  1. olimpiady przedmiotowe,
  2. olimpiady z zakresu określonej dziedziny wiedzy,
  3. konkursy o zasięgu centralnym, odpowiadające tematycznie kierunkom studiów prowadzonych w Uniwersytecie.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji Kandydata na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

 

  • Pliki do pobrania

    Pliki do pobrania

  • Uchwała w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad

  • Uchwała w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad

  • Uchwała w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2025/2026 laureatów i finalistów olimpiad

  • Uchwała w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2026/2027 laureatów i finalistów olimpiad