Terminy rekrutacji

Harmonogram rekrutacji śródrocznej 2024

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych

do 13.02.2024 r.

do godz. 15:00

2. Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim

29.01.-13.02.2024 r.

do godz. 15:00

3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 13.02.2024 r.*

4. Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

29.01.-13.02.2024 r.

do godz. 15.00

5. Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

14.02.2024 r.

godz. 10.00

6. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

15.02.2024 r.

godz. 10.00

7. Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

15-16.02.2024 r.

do godz. 15.00

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

  • Pliki do pobrania

    Pliki do pobrania

  • Zarządzenie Rektora w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2023/2024