Terminy rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dodatkowej (III tura)

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja w systemie IRK

20-25.09.2023 r.

do godz. 15:00

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej do 25.09.2023 r.*
3. Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

20-25.09.2023 r.

do godz. 15:00

4. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

26.09.2023 r.

godz. 8:30

5. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

26.09.2023 r.

godz. 8:30

6. Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

26.09.2023 r.

godz. 10:30

7. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

27.09.2023 r.

godz. 10:00

8. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 28.09.2023 r.

do godz. 15:00 **

9. Ogłoszenie wyników naboru 29.09.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Harmonogram rekrutacji dodatkowej (II tura)

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego, kierunku weterynaria, kierunku inżynieria środowiska – studia II stopnia, geodezja i kartografia – studia II stopnia, technologia żywności i żywienie człowieka – studia II stopnia)

19.08.-13.09.2023 r.

do godz. 15:00

2. Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

05.09.-13.09.2023 r.

do godz. 15:00

3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej do 13.09.2023 r.*
4. Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

05-13.09.2023 r.

do godz. 15:00

5. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

14.09.2023 r.

godz. 9:00

6. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

14.09.2023 r.

godz. 9:00

7. Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej 15.09.2023 r.
8. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

18.09.2023 r.

godz. 12:00

9. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 26.09.2023 r.

do godz. 15:00 **

10. Ogłoszenie wyników naboru 27.09.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Harmonogram rekrutacji (I tura)

Tura 1

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)

do 11.05.2023 r.

do godz. 15:00*

2. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji

do 16.03.2023 r.

do godz. 15:00*

3. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji

17.03.-11.05.2023 r.

do godz. 15:00*

4. Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji 17.03.-19.03.2023 r.
5. Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji 12.05.-14.05.2023 r.
6.  Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

16.05.2023 r.

godz. 15:00

7. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

30.05.2023 r.

do godz. 15:00**

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Tura 2

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)

31.05.-13.07.2023 r.

do godz. 15:00*

2. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) - termin I

31.05.-15.06.2023 r.

do godz. 15:00*

3. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) - termin II

16.06.-29.06.2023 r.

do godz. 15:00*

4. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) - termin III

30.06.-13.07.2023 r.

do godz. 15:00*

5. Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) dla I terminu rejestracji 16.06.-18.06.2023 r.
6. Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) dla II terminu rejestracji 30.06.-02.07.2023 r.
7. Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) dla III terminu rejestracji 14.07.-16.07.2023 r.
8. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

17.07.2023 r.

godz. 15:00

9. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

25.07.2023 r.

do godz. 15:00**

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Tura 3

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)

26.07.-17.08.2023 r.

do godz. 15:00*

2. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin I

26.07.-10.08.2023 r.

do godz. 15:00*

3. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin II

11.08.-17.08.2023 r.

do godz. 15:00*

4. Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji 11.08.-13.08.2023 r.
5. Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji 18.08.-20.08.2023 r.
6. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

22.08.2023 r.

godz. 15:00

7. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

01.09.2023 r.

do godz. 15:00**

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Tura 4

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)

02.09.-08.09.2023 r.

do godz. 15:00*

2. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

02.09.-08.09.2023 r.

do godz. 15:00*

3. Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) 09.09.-10.09.2023 r.
4. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

11.09.2023 r.

godz. 15:00

5. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

15.09.2023 r.

do godz. 15:00**

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Tura 5

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)

16.09.-22.09.2023 r.

do godz. 15:00*

2. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

16.09.-22.09.2023 r.

do godz. 15:00*

3. Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) 23.09.-24.09.2023 r.
4. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

25.09.2023 r.

godz. 15:00

5. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

do 26.09.2023 r.

do godz. 15:00 **

6. Ogłoszenie wyników naboru 27.09.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, wniesienie opłaty rekrutacyjnej i dostarczenie wymaganych dokumentów (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej) 01-10.09.2023 r. *, **
2. Weryfikacja dokumentów oraz egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) 11-14.09.2023 r.
3. Ogłoszenie listy kwalifikowanych do przyjęcia 15.09.2023 r.
4. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów do 22.09.2023 r.
5. Ogłoszenie list przyjętych 26.09.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Tura 1

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 25.04.-22.09.2023 r. *, **
2. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia 03.10.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Tura 2

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 09.10.-15.11.2023 r. *, **
2. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia 22.11.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Tura 3

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 04.12.2023 r.-05.01.2024 r. *, **
2. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia 12.01.2024 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Tura 4 – dla kandydatów z Unii Europejskiej i Turcji oraz posiadających ważną wizę uprawniającą do wjazdu do Polski

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 22.01.2024 r.-13.02.2024 r. *, **
2. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia 15.02.2024 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Tura 1

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 25.04.-22.09.2023 r. *, **
2. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia 03.10.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Tura 2

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 09.10.-15.11.2023 r. *, **
2. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia 22.11.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Tura 3

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 04.12.2023 r.-05.01.2024 r. *, **
2. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia 12.01.2024 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Tura 4 – dla kandydatów z Unii Europejskiej i Turcji oraz posiadających ważną wizę uprawniającą do wjazdu do Polski

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 22.01.2024 r.-13.02.2024 r. *, **
2. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia 15.02.2024 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego oraz kierunku weterynaria)

25.04-11.07.2023 r.

do godziny 15:00

2. Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

07.06-11.07.2023 r.

do godziny 15:00

3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej do 11.07.2023 r.*
4. Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)

26.06-11.07.2023 r.

do godz. 15:00

5. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

12.07.2023 r.

godz. 9:00

6. Ocena predyspozycji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 13-14.07.2023 r.
7. Ocena predyspozycji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 13-14.07.2023 r.
8. Ocena predyspozycji na kierunku logopedia 13-14.07.2023 r.
9. Ocena predyspozycji na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku 13-14.07.2023 r.
10. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

17.07.2023 r.

godz. 12:00

11. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 21.07.2023 r.

do godz. 15:00 **

12. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

25.07.2023 r.

godz. 12:00

13. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 28.07.2023 r.

do godz. 15:00 **

14. Ogłoszenie wyników naboru 01.08.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku inżynieria środowiska, kierunku geodezja i kartografia, technologia żywności i żywienie człowieka – studia II stopnia)

25.04. - 21.07.2023 r.

do godz. 15:00

2. Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

07.06. - 21.07.2023 r.

do godz. 15:00

3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej do 21.07.2022 r.*
4. Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

26.06. - 21.07.2023 r.

do godz. 15:00

5. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

24.07.2023 r.

godz. 9:00

6. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

24.07.2023 r.

godz. 9:00

7. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

26.07.2023 r.

godz. 12:00

8. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 02.08.2023 r.

do godz. 15:00 **

9. Ogłoszenie wyników naboru studia 04.08.2023 r.
10. Termin wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych do 05.09.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja elektroniczna, wniesienie opłaty rekrutacyjnej i dostarczenie wymaganych dokumentów (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej) 25.04.-11.07.2023 r. *, **
2. Weryfikacja dokumentów oraz egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) 01-28.07.2023 r.
3. Ogłoszenie listy kwalifikowanych do przyjęcia 31.07.2023 r.
4. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów do 25.08.2023 r.
5. Ogłoszenie list przyjętych 30.08.2023 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

  • Pliki do pobrania

    Pliki do pobrania

  • Zarządzenie Rektora w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2023 roku