Pracownicy naukowi (Zespół naukowy CDRŚK)

stanowisko

osoba

tel.

konsultacje

adres

email

Kierownik CDRŚK, prof. zw.

prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, prof. zw.

89 523 38 94
89 523 38 36

poniedziałek 08:00-09:00

H10/2

kand@uwm.edu.pl

P9/205

prof. UWM

dr hab. Leszek Błaszkiewicz

89 523 3894

poniedziałek 10:00-11:30

  H10/4

leszek.blaszkiewicz@uwm.edu.pl

prof. UWM

dr Yuriy Rapoport

89 523 42 41

 

H10/1

yuriy.rapoport@uwm.edu.pl

adiunkt

dr hab. Marcin Hajduk

89 524 52 34

-

H10/5

marcin.hajduk@uwm.edu.pl

adiunkt

 dr Iurii Cherniak

89 523 42 41

-

H10/1

iurii.cherniak@uwm.edu.pl

adiunkt

dr Bartosz Dąbrowski

89 524 56 92

poniedziałek 10:00-11:30

H10/102

bartosz.dabrowski@uwm.edu.pl

adiunkt

dr Irina Zakharenkova

89 523 42 41

-

H10/1

irina.zakharenkova@uwm.edu.pl

asystent

dr Aleksandra Wołowska

89 524  55 42

-

H10/202

aleksandra.wolowska@uwm.edu.pl

asystent

dr Mateusz Olech

89 523 57 23

-

H10/204

mateusz.olech@uwm.edu.pl

asystent

mgr inż. Adam Froń

89 524  55 42

-

H10/203

adam.fron@uwm.edu.pl

asystent

mgr inż. Kacper Kotulak

89 524  55 42

-

H10/203    

kacper.kotulak@uwm.edu.pl

 

Naukowcy współpracujący z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego:

- prof. Sergey Pulinets (e-mail: pulse1549@gmail.com)

 

Doktoranci

stanowisko

Osoba

tel.

konsultacje

adres

email

doktorant

mgr inż. Paweł Flisek

89 524  55 42

-

H10/203

pawel.flisek@uwm.edu.pl

doktorant

mgr inż. Adam Froń

89 524  55 42

-

H10/203

adam.fron@uwm.edu.pl

doktorant

mgr inż. Kacper Kotulak

89 524  55 42

-

H10/203    

kacper.kotulak@uwm.edu.pl>

doktorant

mgr inż. Karolina Borek

89 524  55 42

-

H10/202

karolina.sniadkowska@uwm.edu.pl

 

Pracownicy techniczni i administracyjni

stanowisko

osoba

tel.

adres

email

obsługa techniczna

mgr inż. Adam Froń

89 514 16 84

Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku

adam.fron@uwm.edu.pl

lamk@uwm.edu.pl

obsługa techniczna

mgr inż. Jacek Kapcia

89 514 16 84

Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku

lamk@uwm.edu.pl

obsługa techniczna

mgr inż. Kacper Kotulak

89 524 55 42

Stacja system LOFAR 

PL-612 Bałdy

kacper.kotulak@uwm.edu.pl

obsługa techniczna

mgr inż. Paweł Flisek

89 524 55 42

Stacja system LOFAR 

PL-612 Bałdy

 pawel.flisek@uwm.edu.pl

H10 - ul. Heweliusza 10
P9 - ul. Prawocheńskiego 9

Instrumentarium CDRŚK

- Stacja systemu LOFAR PL-612 w Bałdach

- Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku