Studia podyplomowe GNiPG

G O S P O D A R K A   N I E R U C H O M O Ś C I M I   I   P O D S T A W Y    G E O D E Z J I 
Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

Szczegółowe informacje:
Sekretarz Studiów Podyplomowych dr inż. Jan Kuryj; tel. (89) 523-42-62; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Charakterystyka Studiów:

Studia podyplomowe to kopalnia profesjonalnej wiedzy i umiejętności do samodzielnego podejmowania decyzji o sposobach rozwiązywania zagadnień praktycznych w gospodarowaniu i zarządzaniu nieruchomościami.

Obecny stan rozwoju rynku nieruchomości wymusza zapotrzebowanie wykonywania szeregu prac geodezyjnych i kartograficznych przy obsłudze procesów związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Studia mają na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy: w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w urzędach jednostek administracji rządowej i samorządowej realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w przedsiębiorstwach i firmach prowadzących swoją działalność w obszarze rynku nieruchomości takich, jak: geodezja, wycena nieruchomości, pośredniczenie i zarządzanie nieruchomościami. Kierowane są także do osób pracujących w sektorze gospodarki nieruchomościami, kancelariach notarialnych i adwokackich. Mają na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy w zakresie szeroko postrzeganej gospodarki nieruchomościami.

Program Studiów:
Program nauczania opracowany został w wyniku konsultacji i pozytywnego zaopiniowania go przez: środowisko specjalistów ds. gospodarki nieruchomościami, jednostki samorządu terytorialnego oraz grupy zawodowe reprezentujące różne zawody obsługujące rynek nieruchomości - które zasygnalizowały potrzebę kształcenia w tym kierunku, a także jednostki naukowo-dydaktyczne. Realizowany program studiów pozwoli słuchaczom zapoznać się z prawnymi, teoretycznymi, praktycznymi procedurami gospodarki nieruchomościami oraz  geodezyjnymi i kartograficznymi pracami wykonywanymi na rzecz szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 210 godzin.
Czas trwania: 2 semestry w systemie zjazdowym niestacjonarnym, 11-12 zjazdów w soboty i niedziele. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów średnio, co dwa - cztery tygodnie.

Zasady rekrutacji:
Podstawowym kryterium przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych niezależnie od ukończonego kierunku kształcenia, na zasadzie kolejności złożenia kompletnej dokumentacji i zarejestrowania się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Rekrutacja trwa do chwili wyczerpania wolnych miejsc.

Przewidywany termin rozpoczęcia:
Po zebraniu grupy. Minimalna liczba słuchaczy do inauguracji danej edycji studiów to 20 osób. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Studiów.

Terminy zgłoszeń:
Do 31 października i 28 lutego danego roku. Dokumentacja powinna zawierać: podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia o wym.: 35x45 mm. Rejestracja kandydatów przez internet https://irk.uwm.edu.pl

Miejsce zajęć:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomościami,

10-720 Olsztyn ul. Prawocheńskiego 15, tel. (89) 523-42-62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , strona: www.uwm.edu.pl/igign

Odpłatność:

4200 zł - płatne w dwóch (lub czterech) równych ratach po 2100 zł (lub po 1050 zł w przypadku rozłożenia na cztery raty).