Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości

 

 

Nasi bliscy są z nami,
dopóki o nich pamiętamy ...

Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Jerzego Suchtę

 

pierwszego Kierownika Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego

zasłużonego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży i kadry naukowej.

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim składa

Kierownik Katedry Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości ze współpracownikami.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości

Department of Spatial Analysis and Real Estate Market

ul. Prawocheńskiego 15

10-720 Olsztyn, Polska

Tel.: 089 523-36-63

e-mail: kap@uwm.edu.pl

 

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM

Tel: 089 523-36-63

e-mail: miroslaw.belej@uwm.edu.pl