WYDAWNICTWA KONFERENCYJNE

Artykuły mogą być skierowane do publikacji m.in. w następujących wydawnictwach:

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest zbieżność z tematyką konferencji oraz otrzymanie pozytywnych recenzji. Szczegółowe  wymogi redakcyjne oraz koszt publikacji dostępne są na stronach internetowych poszczególnych czasopism. Artykuły prosimy przesyłać bezpośrednio do wybranego czasopisma.

Translate »