WAŻNE DATY

TERMINY ORGANIZACYJNE

Przesłanie abstraktu do „Książki Abstraktów” (według załączonego szablonu) – do 30 kwietnia 2021 roku na adres e-mail: 36seminariumgw@gmail.com

Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu – do 15 maja 2021 roku

Opłata za uczestnictwo – konferencja bezpłatna

 

Translate »