TECHMILK 2022 – PODSUMOWANIE

TECHMILK 2022 – PODSUMOWANIE

 

XXIII Seminarium TECHMILK
odbyło się w dniach 6.04 – 8.04.2022r.

Uczestnicy Seminarium obradowali w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.

      W tym roku, nietypowo, XXIII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mlekaTECHMILK 2022 odbyło się w miesiącu kwietniu. Z uwagi na ilość zachorowań w lutym, tradycyjnym dla tego wydarzenia miesiącu i ich zwiększone ryzyko wśród ewentualnych uczestników organizatorzy, wraz z firmami Współorganizatorami, zdecydowali o przesunięciu terminu na pierwszy tydzień wiosennego miesiąca tj. 6.04-8.04 2022 r. Z perspektywy czasu oceniono, że podjęta decyzja była trafna. W corocznym spotkaniu kadry zakładów mleczarskich, firm pracujących dla mleczarstwa oraz pracowników UWM, wzięło udział łącznie 307 osób. Uczestnicy reprezentowali 49 zakładów mleczarskich oraz 45 firm producentów/dostawców armatury urządzeń i linii procesowych. W pierwszym dniu obrad swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Władz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie: prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski Prorektor ds. Polityki naukowej i badań, prof. dr hab. Małgorzata Darewicz Dziekan Wydziału Nauki o Żywności, dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM Prodziekan Wydziału Nauki o Żywności ds. kształcenia oraz dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM Kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzani Jakością.
Goście nie tylko uczestniczyli w obradach, ale także wizytowali ekspozycje firm, na których Współorganizatorzy Seminarium prezentowali najnowocześniejsze rozwiązania techniczno-technologiczne dla przemysłu mleczarskiego.

W czasie dwóch dni obrad uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 27 referatów oraz obejrzenia 38 stoisk wystawowych. Prelegenci poruszali różnorodną tematykę, zgodną z trendami obecnych czasów. Szczególną uwagę zwracano na rozwiązania związane z oszczędzaniem czynników energetycznych, czy tworzenie nowych opakowań produktów mleczarskich.

Ważnym aspektem każdego Seminarium TECHMILK jest integracja środowiska pracowników mleczarstwa, jak również możliwość spotkania się oraz wymiany poglądów. Było to szczególnie widoczne podczas tegorocznej edycji Seminarium. Dwuletnia przerwa w organizacji Techmilku w formie kontaktowej skutkowała zwiększoną liczbą spotkań kuluarowych.

Seminarium TECHMILK umożliwia też kadrze Wydziału Nauki o Żywności nawiązywanie kontaktów i pogłębianie współpracy z uczestnikami – zarówno z dostawcami urządzeń jak i pracownikami zakładów mleczarskich. Kontakty te mają pozytywny wpływ nie tylko na organizację dydaktyki, ale również na nawiązanie współpracy badawczej i wdrożeniowej.