XXII Seminarium TECHMILK 2021

XXII Seminarium TECHMILK 2021

Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności wraz z firmami współorganizującymi zapraszają kadrę kierowniczą i zarządzającą zakładów mleczarskich na

XXII Seminarium
Postęp techniczny w przetwórstwie mleka
TECHMILK 2021
online

Po raz dwudziesty drugi kadra zarządzająca zakładów mleczarskich spotka się z przedstawicielami firm produkujących, jak również dostarczających instalacje procesowe dla branży. Sytuacja epidemiczna uniemożliwia organizację tego cyklicznego, corocznego wydarzenia w dotychczasowej formie.
Najbliższy, tegoroczny TECHMILK odbędzie się w dniach 17-18 lutego 2021r. w formie webinarium.

Zgłoszenia uczestników z zakładów mleczarskich za pośrednictwem formularza, który po wypełnieniu należy wysłać na adres techmilk@uwm.edu.pl.