dr hab. inż. Katarzyna Bułkowska, prof. UWM

Telefon:
+48 89 523 41 17
E-mail:
katarzyna.bulkowska@uwm.edu.pl

Profil badawczy:
fermentacja metanowa, modelowanie procesów fermentacji metanowej, remediacja gleb zanieczyszczonych WWA

Dydaktyka:
Substancje szkodliwe w środowisku, Podstawy projektowania biotechnologii, Analityka Zanieczyszczeń Środowiska, Analytical Training, Biotechnology in Environmental Protection

Wybrane publikacje:

 • Pokój, T., Klimiuk, E., Bułkowska, K., Kowal, P., Ciesielski, S., Effect of individual components of lignocellulosic biomass on methane production and methanogen community structure, Waste and Biomass Valorization 11: 1421-1433, 2020
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Bernat K., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Insights into mechanisms of bisphenol A biodegradation in aerobic granular sludge, Bioresource Technology 315: 1-8, 2020
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Bisfenol A - występowanie w ściekach, zagrożenia dla środowiska i metody usuwania, Technologia Wody 62(6): 64-69, 2018
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Bułkowska K., Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Treatment of bisphenol A-containing effluents from aerobic granular sludge reactors with the use of microfiltration and ultrafiltration ceramic membranes, Water, Air & Soil Pollution 228: 282, 2017
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Bernat K., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Tlenowy osad granulowany jako efektywna technologia usuwania bisfenolu A (BPA), Gaz, Woda i Technika Sanitarna 5: 242-244, 2017
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Zielinska M., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Aerobic granular sludge for bisphenol A (BPA) removal from wastewater, International Biodeterioration and Biodegradation 122: 1-11, 2017
 • Zielińska M., Bułkowska K., Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Removal of bisphenol A (BPA) from biologically treated wastewater by microfiltration and nanofiltration, International Journal of Environmental Science and Technology 13: 2239-2248, 2016
 • Jankowski K. J., Dubis B., Budzyński W. S., Bórawski P., Bułkowska K., Energy efficiency of crops grown for biogas production in a large-scale farm in Poland, Energy 109: 277-286, 2016
 • Pokój T., Bułkowska K., Gusiatin Z.M., Klimiuk E., Jankowski K.J., Semi-continuous anaerobic digestion of different silage crops: VFAs formation, methane yield from fiber and non-fiber components and digestate composition, Bioresource Technology 190: 201-210, 2015
 • Kulikowska D., Gusiatin Z.M., Bułkowska K., Klik K., Feasibility of using humic substances from compost to remove heavy metal (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) from contaminated soil aged for different periods of time, Journal of Hazardous Materials 300: 882-891, 2015
 • Kulikowska D., Gusiatin Z.M., Bułkowska K., Kierklo K., Humic substances from sewage sludge compost as washing agents effectively remove Cu and Cd from soil, Chemosphere 136: 42-49, 2015
 • Klimiuk E., Gusiatin Z.M., Bułkowska K., Pokój T., Rynkowska S., ADM1-based modeling of anaerobic codigestion of maize silage and cattle manure - A feedstock characterisation for model implementation (part I), Archives of Environmental Protection 41(3): 11-19, 2015
 • Drzewicki A., Bułkowska K., Tomczykowska M., Intensification of the biomethanisation process in wastewater treatment plant, International Journal of Environmental Research 9(3): 805-812, 2015
 • Bułkowska K., Białobrzewski I., Gusiatin Z.M., Klimiuk E., Pokój T., ADM1-based modeling of anaerobic codigestion of maize silage and cattle manure - Calibration of parameters and model verification (part II), Archives of Environmental Protection 41(3): 20-27, 2015
 • Pokój T., Gusiatin Z.M., Bułkowska K., Dubis B., Production of biogas using maize silage supplemented with residual glycerine rom biodiesel manufacturing, Archives of Environmental Protection 40: 17-29, 2014
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Removal of bisphenol A (BPA) in a nitrifying system with immobilized biomass, Bioresource Technology 171: 305-313, 2014
 • Ciesielski S., Bułkowska K., Dabrowska D., Kaczmarczyk D., Kowal P., Możejko J., RISA as a tool for monitoring of methanogenic Archaea changes in anaerobic fermentor, Current Microbiology 67: 240-248, 2013