Plan zajęć

Plan zajęć dydaktycznych poniżej. Proszę zapoznać się z zasadami realizacji zajęć dydaktycznych.

Na zajęcia zapisujemy się zgodnie z programem studiów.

Informację, kiedy do zaliczenia jest wychowanie fizyczne można uzyskać w swoim dziekanacie.

Zapisy przez system USOS   

PLAN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W HALI SPORTOWEJ W KORTOWIE

ul. Prawocheńskiego 7

 Semestr letni 2023/2024 

 

800-930

945-1115

1130-1300

1315-1445

1500-1630

 

PONIEDZIAŁEK

mgr M.Roguski
1
 
mgr M.Roguski2mgr J.Daniluk6mgr M.Roguski
3
mgr J.Daniluk7
mgr M.Roguski
4
mgr J.Daniluk8
mgr M.Roguski5 

 

WTOREK

mgr G. Konecko9mgr G. Konecko10 mgr G. Konecko11mgr E.Orłowska13mgr G. Konecko12mgr E.Orłowska14 

 

ŚRODA

mgr M. Roguski
15
mgr M. Roguski
16
mgr J.Daniluk
20
mgr M. Roguski
17
mgr J.Daniluk
21
mgr M. Roguski
18
mgr J.Daniluk
22
mgr M.Roguski19 

 

CZWARTEK

 

dr M. Jurgielewicz-Urniaż
23
dr M. Jurgielewicz-Urniaż
24 
dr M. Jurgielewicz-Urniaż

25

mgr A. Dąbrowska
27
dr M. Jurgielewicz-Urniaż

26

mgr A. Dąbrowska
28
 

 

PIĄTEK

mgr G. Konecko29mgr G. Konecko30 
mgr G. Konecko
31 
   

 

Wykaz zajęć z wychowania fizycznego w hali sportowej przy ul. Prawocheńskiego 7 w Kortowie

Semestr letni 2023/2024 

Poniedziałek

Godz. 800-930, 945- 1115, 1130-1300, 1315-1445, 1500-1630 : Gr. 1, 2, 3, 4, 5 (limit 24 osoby) -mgr Marek Roguski: w-f ogólny ( piłka siatkowa, koszykówka, siłownia, tenis stołowy).

.

Godz. 945- 1115 ,1130 -1300, 1315- 1445 : Gr. 6, 7, 8 (limit 24 osoby)  mgr Jerzy Daniluk: w-f ogólny (piłka siatkowa, koszykówka, siłownia, tenis stołowy.)

Wtorek

Godz.800-930, 945- 1115, 1130-1300 ,1315-1445   : Gr. 9, 10, 11, 12 (limit 24 osoby)   mgr Grzegorz Konecko: w-f ogólny ( piłka siatkowa, koszykówka, siłownia, tenis stołowy, koszykówka.)

Godz.1130-1300, 1315-1445 : Gr. 13, 14  (limit 25 osoby) mgr Ewa Orłowska: w-f ogólny(piłka siatkowa, aerobik, siłownia, tenis stołowy,  gry sportowe) 

Środa

Godz. 800-930, 945- 1115 ,1130-1300, 1315-1445, 1500-1630: Gr. 15, 16, 17, 18, 19 (limit 24 osoby)- mgr Marek Roguski: w-f ogólny (piłka siatkowa, koszykówka, siłownia,

tenis stołowy).

Godz.945- 1115,1130-1300, 1315-1445: Gr. 20, 21, 22 (limit 24 osoby)-mgr Jerzy Daniluk: w-f ogólny (piłka siatkowa, siłownia, tenis stołowy, koszykówka.) 

Czwartek

Godz.800-930, 945- 1115, 1130-1300, 1315-1445: Gr. 23, 24, 25, 26 (limit 24 osoby) dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż: w-f ogólny(piłka siatkowa, siłownia, tenis stołowy, koszykówka )

 

Godz. 1130-1300, 1315-1445: Gr.27, 28 (limit 24 osoby)- mgr Agnieszka Dąbrowska : w-f ogólny (piłka siatkowa, siłownia, tenis stołowy, koszykówka)

Piątek

Godz.800-930, 945- 1115 ,1130-1300 : Gr. 29, 30, 31 (limit 24 osoby)   mgr Grzegorz Konecko: w-f ogólny ( piłka siatkowa, koszykówka, siłownia, tenis stołowy, koszykówka.)

 

PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SALI NAD KORTÓWKĄ

ul.Kanafojskiego 5

Semestr letni 2023/2024 

 

800-930

945-1115

1130-1300

1315-1445

1500-1630

1630-1800

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

1

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

2

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

3

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

4

 

 

 

WTOREK

 

 

 

 

 

 

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

5

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

6

 

 

ŚRODA

 

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

7

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

8

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

9

 

mgr K.Pieczulis- Smoczyńska

10

 

 

 

CZWARTEK

 

 

 

mgr G.Jarzębowski

11

 

mgr G.Jarzębowski

12

 

mgr G.Jarzębowski

13

 

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz zajęć z wychowania fizycznego w sali nad „Kortówką” przy ul.Kanafojskiego 5 

Semestr letni 2023/2024 

Poniedziałek

 

Godz.945-1115, 1130-1300, 1315-1445 , 1500-1630: Gr.1, 2, 3, 4  (limit 20 osób)mgr Krystyna Pieczulis-Smoczyńska: (w-f ogólny – zajęcia na siłowni, oraz w salce z matami).

                                            

Wtorek

 

Godz.. 1315-1445, 1500-1630: Gr. 5, 6,  (limit 20 osób) mgr Krystyna Pieczulis-Smoczyńska: ((w-f ogólny – zajęcia -zajęcia na siłowni, oraz w salce z matami).  

 

Środa

 

Godz.  945-1115, 1130-1300 , 1315-1445, 1500-1630: Gr.7, 8, 9, 10 (limit 20 osób) mgr Krystyna Pieczulis: (w-f ogólny – zajęcia na siłowni, oraz w salce z matami).  

 

Czwartek

 

Godz..  945-1115, 1130-1300, 1315-1445: Gr. 11, 12, 13 (limit 20 osób) mgr Grzegorz Jarzębowski: ((w-f ogólny – zajęcia na siłowni, oraz w salce z matami). 

 

                         

PLAN ZAJĘC Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA PŁYWALNI UL.TUWIMA 9

Semestr letni 2023/2024

 

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.15-14.45

15.00-16.30

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

mgr G. Dubielski

1

 

mgr G. Dubielski

2

 

 

mgr G.Jarzębowski

3

mgr A.Łuniewska

4

 

mgr A.Łuniewska

5

 

 

 

 

 

WTOREK

   

 mgr G. Dubielski

6

 

mgr G.Dubielski

7

mgr K.Szewczyk

8

mgr A.Łuniewska

9

 

   

 mgr A.Łuniewska

10

 

 

 

 

ŚRODA

   

mgr G. Dubielski

11

 

 

mgr G.Dubielski

12

 

 

mgr G.Jarzębowski

13

 

 

  mgr K.Szewczyk

14

 

 

CZWARTEK

 

mgr G.Konecko

15

Dr hab. R. Podstawski

Rat. Medyczne

 

mgr G.Konecko

16

Dr hab. R. Podstawski

Rat. Medyczne

 

mgr G.Dubielski

17

Dr hab. R. Podstawski

Rat. Medyczne

 

mgr G.Dubielski

18

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

 

 

 

                      

Wykaz zajęć z wychowania fizycznego na pływalni UWM na ul. Tuwima 9

Semestr letni 2023/2024 

 poniedziałek 

Godz. 800-930, . 945-1115: Gr. 1, 2 (limit 15 osób) mgr Grzegorz Dubielski : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla pływających i niepływających .

Godz. 1130-1300: Gr. 3 (limit 15 osób) mgr Grzegorz Jarzębowski: nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla pływających i niepływających.

Godz. 1130-1300: 1315-1445: Gr. 4, 5  (limit 15 osób) mgr Ąnna Łuniewska : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla pływających i niepływających.

Wtorek

Godz. 800-930 , 945-1115: Gr. 6, 7 (limit 15 osób) mgr Grzegorz Dubielski : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla pływających i niepływających.

Godz.1130-1300  : Gr. 8 (limit 15 osób) mgr Katarzyna Szewczyk : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla pływających i niepływających.

Godz. 1130-1300 , 1315-1445: Gr. 9, 10  (limit 15 osób) mgr Ąnna Łuniewska : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla pływających i niepływających.

Środa

Godz. 800-930  , 945-1115,: Gr. 11, 12 (limit 15 osób) mgr Grzegorz Dubielski : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla pływających i niepływających.

Godz. 1130-1300 Gr13 (limit 15 osób) mgr Grzegorz Jarzębowski: nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla pływających i niepływających.

Godz. 1315-1445: Gr. 14 (limit 15 osób) mgr Katarzyna Szewczyk : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla pływających i niepływających. 

Czwartek

Godz. 800-930 , 945-1115: Gr. 15, 16 (limit 15 osób) mgr Grzegorz Konecko: nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla pływających i niepływających.

Godz. 1130-1300, 1315-1445: Gr. 17, 18 (limit 15 osób) mgr Grzegorz Dubielski : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla pływających i niepływających. 

Zgodnie z regulaminem  uczestnicy zajęć na pływalni muszą być wyposażeni w czepek oraz przylegający do ciała strój do pływania !

PLAN ZAJĘC Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SALI FITNESS NA UL.TUWIMA 9 /budynek pływalni/

Semestr letni 2023/2024

 

 

800-930

945-1115

1130-1300

1315-1445

1500-1630

1630-1800

 

PONIEDZIAŁEK

 

mgr A. Dąbrowska

1

 

mgr A. Dąbrowska

2

 

mgr. K. Szewczyk

3

 

 

 

 

 

 

WTOREK

 

 

 

mgr A. Dąbrowska(SM)

4

 

 

 

 

mgr K. Szewczyk

                   5

 

 

mgr A. Dąbrowska

                 6

 

 

ŚRODA

 

 

 

mgr E. Orłowska

7

 

 

mgr E. Orłowska

8

 

 

 

CZWARTEK

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

 

 

 

 

   Wykaz zajęć z wychowania fizycznego sala fitness na pływalni UWM na ul. Tuwima 9 

semestr letni 2023/2024 

Poniedziałek

Godz. 800-930,945-1115 : Gr. 1, 2 (limit 24 osób) mgr Agnieszka Dąbrowska : zajęcia ogólnorozwojowe (fitness, taniec), ćwiczenia przy muzyce, ćwiczenia z przyborem.

Godz. 1130-1300:Gr. 3 (limit 25 osób)- mgr Katarzyna Szewczyk: zajęcia ogólnorozwojowe, ćwiczenia przy muzyce, ćwiczenia z przyborem.

Wtorek

Godz. 945-1115, 1500-1630:Gr. 4, 6 (limit 24 osób)- mgr Agnieszka Dąbrowska: zajęcia ogólnorozwojowe (fitness, taniec), ćwiczenia przy muzyce, ćwiczenia z przyborem.

Godz. 1315-1445:Gr. 5 (limit 25 osób)- mgr Katarzyna Szewczyk: zajęcia ogólnorozwojowe, ćwiczenia przy muzyce, ćwiczenia z przyborem.

Środa

Godz. 1130-1300 , 1315-1445,  :Gr. 7, 8 (limit 24 osób)- mgr Ewa Orłowska: zajęcia ogólnorozwojowe, ćwiczenia przy muzyce, ćwiczenia z przyborem.

 

PLAN ZAJĘC Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SIŁOWNI NA UL.TUWIMA 9 /budynek pływalni/

Semestr letni 2023/2024

 

800-930

945-1115

1130-1300

1315-1445

1500-1630

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

mgr A. Łuniewska

1

 

mgr A. Łuniewska

2

mgr G. Jarzębowski

3

 

mgr G. Dubielski

4

 

mgr G. Jarzębowski

5

mgr K. Szewczyk

7

 

mgr G. Jarzębowski

6

mgr K. Szewczyk

8

 

WTOREK

 

 

mgr A. Łuniewska

9

mgr K. Szewczyk

10

 

 

mgr A. Łuniewska

11

mgr K. Szewczyk

12

 

 

dr M. Jurgielewicz-Urniaż

13

mgr A. Dąbrowska

16

 

dr M. Jurgielewicz-Urniaż

14

mgr A. Dąbrowska

17

 

mgr K. Szewczyk

15

mgr A. Łuniewska

18

 

 

ŚRODA

 

mgr A. Łuniewska

19

 

 

mgr A. Łuniewska

20

mgr G.Jarzębowski

23

 

mgr G. Dubielski

21

mgr K.Szewczyk

24

 

mgr G. Dubielski

22

mgr G.Jarzębowski

25

 

 

mgr G. Jarzębowski

26

mgr K. Szewczyk

27

 

 

CZWARTEK

 

 

mgr G. Dubielski

28

mgr A. Dąbrowska

32

 

mgr G. Dubielski

29

mgr A. Dąbrowska

33

 

mgr G.Konecko

30

 

 

mgr G. Konecko

31

mgr E. Orłowska

34

 

mgr A. Dąbrowska

36

mgr E. Orłowska

35

 

 

PIĄTEK

 

 

 

mgr E. Orłowska

37

 

mgr E. Orłowska

38

 

uwm.edu.pl/swfis

Wykaz zajęć z wychowania fizycznego w siłowni na pływalni UWM na ul. Tuwima 9 

Semestr letni 2023/2024 

Poniedziałek 

Godz. 800-930,945-1115 : Gr. 1, 2 (limit 24 osoby)- mgr Anna Łuniewska: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 945-1115, 1315-1445, 1500-1630: Gr. 3, 5, 6 (limit 24 osoby)- mgr Grzegorz Jarzębowski: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 1130-1300: Gr. 4 (limit 24 osoby)- mgr Grzegorz Dubielski: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 1315-1445, 1500-1630: Gr. 7, 8 (limit 24 osoby)- mgr Katarzyna Szewczyk: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Wtorek

Godz. 800-930, 945-1115, 1500-1630 : Gr. 9, 11, 18 (limit 24 osoby)- mgr Anna Łuniewska: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 800-930, 945-1115, 1500-1630: Gr. 10, 12, 15 (limit 24 osoby)- mgr Katarzyna Szewczyk: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 1130-1300 1315-1445: Gr. 13, 14 (limit 24 osoby)- dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 1130-1300 , 1315-1445 : Gr. 16, 17 (limit 24 osoby)- mgr Agnieszka Dąbrowska: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Środa 

Godz.. 800-930 , 945-1115,: Gr. 19, 20 (limit 24 osoby)- mgr Anna Łuniewska: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 1130-1300, 1315-1445 ,: Gr. 21, 22 (limit 24 osoby)- mgr Grzegorz Dubielski: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 945-1115 , 1315-1445 , 1500-1630: Gr. 23, 25, 26 (limit 24 osoby)- mgr Grzegorz Jarzębowski: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

 

Godz. 1130-1300 , 1500-1630: Gr. 24, 27 (limit 24 osoby)- mgr Katarzyna Szewczyk: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Czwartek 

Godz. 800-930 , 945-1115 : Gr. 28, 29, (limit 24 osoby) -  mgr Grzegorz Dubielski : doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 1130-1300, 1315-1445: Gr. 30, 31 (limit 24 osoby)- mgr Grzegorz Konecko doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 800-930 , 945-1115, 1500-1630: Gr. 32, 33, 36 (limit 24 osoby)- mgr Agnieszka Dąbrowska: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 1315-1445 , 1500-1630: Gr. 34, 35 (limit 24 osoby)- mgr Ewa Orłowska: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Piątek

Godz. 1130-1300, 1315-1445: Gr. 37, 38 (limit 24 osoby)- mgr Ewa Orłowska: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.