Ta strona ma charakter archiwalny, od 2018 roku aktualna strona czasopisma znajduje się na zintegrowanej platformie czasopism UWM, na którą serdecznie zapraszamy:

Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Obecnie czasopismo prowadzi nabór tekstów do kolejnego numeru, artykuły prosimy przesyłać za pośrednictwem platformy czasopism UWM


Index Copernicus Value (ICV) za 2017 rok (nr 23) wynosi 80.82.
Wskaźnik odrzuconych tekstów w 2018 roku (nr 24) wynosi 25%.

Index Copernicus Value (ICV) in 2017 (no. 23): 80.82.
Rate of rejected articles in 2018 (no. 24): 25%.


Zapraszamy do lektury artykułów z najnowszego numeru:

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl