About

 

“Humanities and Natural Sciences” is ranked on the list of science journals in part B of the Polish Ministry of Science and Higher Education. The number of points for the publication is 7. It is abstracted/indexed in:

 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • CEJSH (Central European Journal Of Social Sciences And Humanities)
 • ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) for 2017 = 80.82)
 • PBN – POL-Index
 • BazHum
 • Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
 • PhilPapers: Online Research in Philosophy
 • Baza Agro

History

"Humanities and Natural Sciences" has been in print since 1994. Until 1999 the publisher was the Agricultural and Technical Academy (ART) in Olsztyn. The founder and first editor-in-chief was professor Zbigniew Hull. It has always been an annual publication. The very first edition appeared as the  ART Olsztyn Academic Bulletin. After the foundation of the University of Warmia and Mazury "Humanities and  Natural Sciences"  became a university journal. Eleven editions appeared under the editorship of professor Hull, containing articles on: methodology of studies  environmental science and humanities, history of philosophy, cognistics, ecology, ecophilosophy, philosophy of culture and bioethics. From 2006 it was published (in a new format and with a new editorial board) in paper and electronic versions.  Since 2018 it has been published in electronic form only, except for the legally required and archival copies. From 2006 – 2013 the editor-in-chief  was Professor  Ewa Starzyńska-Kościusko, and from 2014-2017   Dr Andrzej Kucner. The editorial board now consists of Dr  Dorota Sepczyńska, Dr Anna Żeglińska and Agnieszka Szulc. The Polish language editors are dr Jolanta Piwowar and Anna Rau, the English language editor is Dr Robert Lee.

Academic profile 

We accept articles from humanities disciplines and widely understood environmental studies, works bordering on various fields, academic specializations (humanities, environment, society) and also art, especially of  a biohumanist, biosocial and bioesthetic character, and also form neuroscience and humanist computer studies.

An extract from the editorial note to volume number 1of 1994:

Today – after a period of atomization of science and its breakdown into many specialist disciplines – an increasingly greater need is felt for a synthesis of knowledge and an understanding of the world as a whole. Specifically, the wall which has built itself between humanities and environmental studies, a wall which is a major hurdle for the progress of human knowledge in a field where such progress is most needed – that is, the sphere of mutual research and conditionality between ‘culture’ and ‘nature’ – must be torn down.

An extract from the preface of Ewa Starzyńska-Kościusko from vulme number 12, 2006:

Nowadays we can see a new strengthening of the links between philosophy and science. Representatives of various scientific disciplines (theoretical and empirical) are more and more frequently breaking through the narrow borders of their specializations, putting forward  general, and therefore philosophical questions. We would like our journal to be a forum focusing philosophers and philosophising representatives of science for whom the notion of a ‘third way’ is not alien, an intellectual movement moving towards a better understanding of, and cooperation between, philosophy and science.

Program Board

 • Ana Bundgaard (Aarhus)
 • Ada K. Byczko (Kijów)
 • Jarosław Całka (Olsztyn)
 • Capitolina Díaz (Walencja)
 • Ewa Domańska (Poznań)
 • Daniel A. Dombrowski (Seattle)
 • Zbigniew Hull (Olsztyn)
 • John Huss (Akron)
 • Andrzej Kiepas (Katowice)
 • Leszek Kleszcz (Wrocław)
 • Jan Kotwica (Olsztyn)
 • Andrzej Kucner (Olsztyn)
 • Krzysztof Łastowski (Poznań)
 • Jadwiga Mizińska (Lublin)
 • Andrzej Papuziński (Bydgoszcz)
 • Marco Parmeggiani Rueda (Madryt)
 • Zdzisława Piątek (Kraków)
 • Emmanuel Picavet (Paryż)
 • Paweł Pieniążek (Łódź)
 • Juana Sanchez-Gey Venegas (Madryt)
 • Hans Jorg Sandkühler (Brema)
 • Armando Savignano (Triest)
 • David Spurrett (Durban)
 • Ewa Starzyńska-Kościuszko (Olsztyn)
 • Jiri Syrovatka (Liberec)

Reviewers

2018 Nr 24

 • Krzysztof Abriszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Mariola Bieńko, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polska
 • Kornelia Boczkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki, Zakład Badań nad Tekstami Kultury, Polska
 • Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Kulturoznawstwa, Polska
 • Piotr Bylica, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii. Polska
 • Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Marta Chojnacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Helena Ciążela, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
 • Grzegorz Marcin Czerwiński, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Polska
 • Daniel A. Dombrowski, Seattle University, Philosophy Department, Seattle (Washington), Stany Zjednoczone
 • Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Ekologii i Bioetyki, Polska
 • Anna Filbrandt-Czaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu, Polska
 • Maria Flis, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii, Polska
 • Grzegorz Francuz, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Michał Andrzej Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej, Polska
 • Barbara Grabowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Donald Haase, Wayne State University, College of Liberal Arts & Sciences, Detroit (Michigan), Stany Zjednoczone
 • John Huss, University of Akron, Department of Philosophy, Akron (Ohio), Stany Zjednoczone
 • Jarosław Jakubowski, Polska
 • Ewa Grażyna Jaskółowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Polska
 • Andrzej Kasperek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, Polska
 • Alina Maria Kępińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego, Polska
 • Leszek Kleszcz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Wojciech Klimczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Polska
 • Jan Kłos, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Filozofii Katolicki, Katedra Etyki Społecznej i Politycznej, Polska
 • Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polska
 • Mirosław Andrzej Kocur, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Kulturoznawstwa, Polska
 • Marcela Agata Kościańczuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Polska
 • Zbigniew Król, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Zakład Filozofii i Etyki w Administracji, Polska
 • Wojciech Sławomir Krysztofiak, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Krystyna Kujawińska Courtney, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Polska
 • Josef Kuře, Masaryk University, Department of Medical Ethics, Brno, Czechy
 • Anna Kwak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych 
 • i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polska
 • Józef Lipiec, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, Polska
 • Andrzej Ładyżyński, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Polska
 • Filip Maj, University of Fort Hare, Department of Philosophy, Faculty of Social Sciences & Humanities, Alice (Eastern Cape), Republika Południowej Afryki
 • Jacek Migasiński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Polska
 • Jerzy Mikułowski-Pomorski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich, Polska
 • Marcin Miłkowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
 • Ivan Mitrouchev, Université de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Economic, Social and Management Sciences, Reims, Francja
 • Ryszard Mordarski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Artur Andrzej Mordka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Piotr Mróz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, Polska
 • Zbysław Wacław Muszyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii, Polska
 • Maria Nowacka, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Polska
 • Anita Pacholik-Żuromska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Rynków i Konkurencji, Polska
 • Dorota Maria Pankowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, WydziałPedagogiki i Psychologii; Instytut Pedagogiki, Polska
 • Emmanuel Picavet, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Département de Philosophie, Institut des Sciences Juridique et Philosophique, Paris, Francja
 • Marek Grzegorz Pieniążek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii, Polska
 • Paweł Pieniążek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Paweł Jan Polak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Katedra Filozofii Przyrody, Polska
 • Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Religioznawstwa, Polska
 • Andrzej Radomski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Kulturoznawstwa, Polska
 • Magdalena Rembowska-Płuciennik, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, Polska
 • Kazimierz Rynkiewicz, Ludwig-Maximilians-Universität, Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft, Munich, 
 • Niemcy
 • Dorota Samborska-Kukuć, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Polska
 • Edyta Sierka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Polska
 • Katarzyna Anna Sobstyl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Polska
 • Piotr Stawiński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
 • Magdalena Steciąg, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Polska
 • Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Vasily Vlassov, Higher School of Economics, Center for Health Policy, Moscow, Rosja
 • Katarzyna Więckowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Angielskiej, Polska
 • Anna Wydrycka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Polska
 • Aneta Załazińska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Teorii Komunikacji, Polska
 • Eva Zamojska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk  Edukacyjnych, Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży, Polska

2016 No 22
Maciej Bała, Henryk Benisz, Józef Dębowski, Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Zbigniew Hull, Marek Jakubowski, Tadeusz Kobierzycki, Małgorzata Kowalska, Zbigniew Król, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Józef Lipiec, Andrzej Łukasik, Piotr Łukowski, Krzysztof Matuszewski, Paweł Mazanka, Jarosław Mrozek, Zbysław Muszyński, Jerzy Osiński, Michał Ostrowicki, Andrzej Papuziński, Paweł Pieniążek, Halina Rarot, Marian Szarmach, Marek Szydłowski, Ryszard Wiśniewski, Mirosław Żelazny.

2015 No 21
S. Bafia, P. Bartula, H. Benisz, A. Bielecki, E. Bińczyk, A. Bronk, M. Czarnocka, B. Grabowska, A. Grzeliński, K. Guczalski, M. Hetmański, M. Jakubowski, Z. Hull, L. Kleszcz, T. Kobierzycki, J. Kojkoł, M. Kowalska, Z. Król, K. Łastowski, A. Łukasik, P. Łukowski, K. Matuszewski, J. Migasiński, Z. Muszyński, S. Opara, M. Pawliszyn, E. Raszeja, K. Stachwicz, R. Wiśniewski, A. Zachariasz, R. Ziemińska, M. Żelazny, A. Żukowski.

2014 No 20
B. Banasiak, I. Betko, A. Bronk, Z. Głombiowska, A. Grzeliński, Z. Hull, M. Jakubowski, A. Kiklewicz, L. Kleszcz, A. Kłosińska-Nachin, T. Kobierzycki, J. Lipiec, J. Naumowicz, S. Opara, A. Papuziński, K. Polit, E. Starzyńska-Kościuszko, W. Tyburski, K. Wieczorek, R. Wiśniewski, I. Wrazas, R. Zaborowski, A. Zachariasz, U. Żegleń, M. Żelazny.

2013 No 19
B. Banasiak, S. Blandzi, M. Czarnocka, E. Górski, A. Grzeliński, Z. Hull, M. Jagłowski, A. Kiklewicz, T. Kobierzycki, M. Marczewska-Rytko, J. Mizińska, M. Żelazny, A. Żukowski.

2012 No 18
B. Banasiak, M. Biesiada, E. Górski, A. Grzeliński, Z. Hull, T. Kobierzycki, Z. Król, M. Żelazny.

2011 No 17
B. Banasiak, J. Dębowski, E. Kałuszyńska, T. Kobierzycki, S. Opara, D. Szpoper, W. Tyburski, M. Żelazny.

2010 No 16
B. Banasiak, M. Dziadek, T. Kobierzycki, J. Mizińska, M. Żelazny.

2009 No 15
Z. Hull, T. Kobierzycki, P. Stelmaszczyk, W. Tyburski, M. Żelazny.

2008 No 14
J. M. Dołęga, S. Jedynak, T. Kobierzycki, J. Lewandowski, J. Lipiec, J. Mizińska, W. Popławski, W. Tyburski.

2007 No 13
M. Arciszewski, S. Bafia, M. Ciszewski, S. Jedynak, J. Lipiec, J. Mączka, A. Półtawski, W. Tyburski, M. Żelazny.

2006 No 12
T. Guz, S. Jedynak, J. Lipiec, L. Nieżurawski, A. Papuziński.

2005 No 11
E. Bińczyk, H. Jakuszko, J. Jarco, H. Kiereś, K. Łastawski, J. Mączka, A. Papuziński, Z. Zwoliński.

2004 No 10
Z. Kalita, M. T. Krzyżanowski, R. Murawski, A. Papuziński, A. Szahaj, M. Szyszkowska, M. Tempczyk, Z. Zwoliński.

2003 No 9
J. Jarco, A. Kiepas, A. de Lazari, A. Papuziński, A. Rejowski, M. Szyszkowska, M. Żelazny.

2002 No 8
L. Gondek, Z. Krawczyk, J. Kurowicki, H. Łakomy, J. Niżnik, A. Papuziński.

2001 No 7
J. Dębowski, J. Kopania, E. Łapiński, Z. Piątek, J. Piórczyński

2000 No 6
T. Godlewski, L. Nieżurawski, A. Papuziński, Z. Piątek, W. Tyburski.

1999 No 5
M. Filipiak, E. Górski, J. Jarco, S. Kawula, R. Nazar, J. Pawlak, J. Rąb, S. Steyn, W. Trąbka, A. Zachariasz, M. Żelazny.

1998 No 4
W. Ciczkowski, M. Gołaszewska, L. Gondek, J. Jarco, Z. Jaworski, J. Kajzer, K. Łastowski, A. Papuziński, Z. Piątek, S. Soldenhoff, W. Tyburski, R. Wiśniewski.

1997 No 3
I. Curyło-Gonzalez, J. Górniewicz, J. Jaroń, A. Klawiter, S. Kłosowski, E. Kośnicki, K. Łastowski, S. Opara, Z. Piątek, R. Rosa, J. Sobczak, J. Szoszkiewicz, A. M. Tchorzewski, W. Tyburski, R. Wiśniewski.

1996 No 2
I. Curyło-Gonzalez, B. Dymek, B. Dziemidok, B. Gołębiowski, P. Góralczyk, R. Jadczak, J. Lipiec, A. Łopatka, A. Papuziński, J. Pawlak, S. Popławski, , A. Rajkiewicz, Z. Sareło, A. Szyszko-Bohusz, J. Wojtasik, K. Zawiślak.

1995 No 1
A.Chodubski, T. Chrzanowski, J. Jarco, J. Łaptos, B. Markiewicz, T. Namowicz, W. Piwowarski, B. Stefanowicz, W. Tyburski, J Więsik, J. Wilkin, R. Wiśniewski, J. Zakrzewski.

1994 No "zero"
A. Chodubski, E. Górski, M. Hempoliński, J. Jarco, S. Jedynak, Z. Kuderowicz, J. Kurnal, T. Nowak, A. Pałubicka, K. Stasiewicz, H. Szabała, M. Szeszkowska, W. Tyburski, Z. Zaborowski

Editorial Board

2018-

Dorota Sepczyńska (Editor in Chief)
Anna Żeglińska (Deputy Editor in Chief)
Jolanta Piwowar (Language editor - Polish)
Anna Rau (Language editor - Polish)
Robert Lee (Language editor - English and French)
Agnieszka Szulc (Secretary of Editorial Board)

2014-2017

Andrzej Kucner (Editor in Chief)
Mieczysław Jagłowski (Deputy Editor in Chief)
Jadwiga Błahut-Prusik (Secretary of Editorial Board)
Elżbieta Pietraszkiewicz (Language editor)

2011-2013

Ewa Starzyńska-Kościuszko ‑ Chairwoman of Editorial Board
Andrzej Kucner
Piotr Wasyluk

2006-2010

Ewa Starzyńska-Kościuszko ‑ Chairwoman of Editorial Board
Andrzej Kucner
Jarosław Całka
Dariusz Liszewski

2003-2005

Zbigniew Hull ‑ Chairman of Editorial Board
Witold Tulibacki
Jacek Sobota
Wojciech Budzyński

2001-2002

Zbigniew Hull ‑ Chairman of Editorial Board
Witold Tulibacki
Jacek Sobota
Wojciech Brzeski

2000

Zbigniew Hull ‑ Chairman of Editorial Board
Witold Tulibacki
Jacek Sobota

1997-1999
Barbara Grudniewska ‑ Chairman of Editorial Board
Zbigniew Hull ‑ redaktor działu

1994-1996

Henryk Kostyra ‑ Chairman of Editorial Board
Jan Kisza
Władysław Damicz
Janusz Falkowski
Barbara Grudniewska
Stanisław Grzesiuk
Zbigniew Hull
Andrzej Mamcarz
Stanisław Niewolak
Grzegorz Nowak

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl