O czasopiśmie

„Humanistyka i Przyrodoznawstwo" to recenzowany rocznik naukowy wydawany nieprzerwanie od 1994 roku. Od 2018 roku czasopismo publikowane jest także w wersji elektronicznej, dostępnej na licencji CC (CC BY-NC). Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły, recenzje dzieł i czasopism oraz materiały kronikarskie (sprawozdania ze zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji oraz inne informacje o życiu naukowym w kraju i za granicą). Zamieszczane są wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane.

Czasopismo znajduje się w części B wykazu czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczasowa liczba punktów za publikację wynosi 7, ale z dniem 5 lipca 2018 r. Redakcja przystąpiła do realizacji kolejnych umów - o zasięgu międzynarodowym i krajowym - na wprowadzanie treści publikacji do baz danych repozytorium i ich magazynowanie w celu udostępniania autoryzowanym użytkownikom. Zatem zawartość czasopisma jest obecnie dystrybuowana przez następujące bazy – naukowe repozytoria międzynarodowe i krajowe – zapewniające globalne indeksowanie publikacji:

 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
 • PBN – POL-Index
 • BazHum
 • Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
 • PhilPapers
 • Baza AGRO

Historia

„Humanistyka i Przyrodoznawstwo” ukazuje się od 1994 roku. Do 1999 roku jego wydawcą była Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. Założycielem oraz pierwszym redaktorem odpowiedzialnym (z czasem redaktorem naczelnym) czasopisma był dr hab. Zbigniew Hull, prof. UWM. Od powstania ukazuje się ono jako rocznik. Numer „zerowy” ukazał się jako „Biuletyn Naukowy ART w Olsztynie”. Po powstaniu UWM „Humanistyka i Prztrodoznawstwo” stała się czasopismem uniwersyteckim. Pod redakcją prof. Hulla ukazało się 11 numerów zawierających prace z zakresu: metodologii nauk przyrodniczych i humanistycznych, historii filozofii, filozofii przyrody, kognitywistyki, ekologii, ekofilozofii, filozofii kultury i bioetyki.

Od 2006 roku w nowej szacie graficznej oraz nowym składzie komitetu  redakcyjnego czasopismo było publikowane w dwóch wersjach: papierowej 
oraz elektronicznej. W latach 2006-2013 redaktorem naczelnym czasopisma była dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM, w latach 2014-2017 – dr hab. Andrzej Kucner. W 2018 roku komitet redakcyjny tworzyli dr hab. Dorota Sepczyńska, dr Anna Żeglińska, Agnieszka Szulc oraz Małgorzata Liszewska. Redaktorami językowymi byli: dr Jolant Piwowar, dr Robert Lee i Anna Rau, a redaktorami tematycznymi – Marek Sokołowski (socjologia kultury) i Michał Łyszczarz (socjologia religii).

Profil Naukowy

Czasopismo zamieszcza artykuły z dyscyplin humanistycznych oraz szeroko rozumianego przyrodoznawstwa, prace z pogranicza różnych dziedzin, specjalności naukowych (przyrodniczych, humanistycznych, społecznych) oraz sztuki, szczególnie o charakterze biohumanistycznym, biospołecznym, bioestetycznym oraz z zakresu neuronauk i informatyki humanistycznej.

Fragment noty od redakcji w numerze "zerowym" z 1994 roku:

Dzisiaj ‑ po okresie atomizacji nauki i jej rozbiciu na wiele specjalistycznych dyscyplin ‑ coraz silniej odczuwa się potrzebę syntezy wiedzy i zrozumienia świata jako całości. W szczególności zaś konieczne staje się zburzenie muru, który wyrósł między humanistyką a przyrodoznawstwem, muru będącego przeszkodą dla postępu ludzkiego poznania w obszarze, w którym postęp ten jest najbardziej potrzebny ‑ w sferze badań wzajemnych oddziaływań i uwarunkowań między "kulturą" i "naturą".

Fragment słowa wstępnego Ewy Starzyńskiej-Kościuszko z numeru 12 z 2006 roku:

Współcześnie obserwujemy zjawisko ponownego umacniania się związków między filozofią a nauką. Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych (zarówno teoretycznych, jak i empirycznych) coraz częściej wykraczają poza wąskie granice swych specjalizacji, stawiając ogólne, a więc filozoficzne pytania. Chcielibyśmy, aby nasze pismo było forum skupiającym zarówno filozofów, jak i tych spośród filozofujących przedstawicieli nauki, którym nieobca jest idea "trzeciej drogi", ruchu intelektualnego dążącego do lepszego porozumienia i współpracy filozofii z nauką.

Rada Programowa

 • Ana Bundgaard (Aarhus)
 • Ada K. Byczko (Kijów)
 • Jarosław Całka (Olsztyn)
 • Capitolina Díaz (Walencja)
 • Ewa Domańska (Poznań)
 • Daniel A. Dombrowski (Seattle)
 • Zbigniew Hull (Olsztyn)
 • John Huss (Akron)
 • Andrzej Kiepas (Katowice)
 • Leszek Kleszcz (Wrocław)
 • Jan Kotwica (Olsztyn)
 • Andrzej Kucner (Olsztyn)
 • Krzysztof Łastowski (Poznań)
 • Jadwiga Mizińska (Lublin)
 • Andrzej Papuziński (Bydgoszcz)
 • Marco Parmeggiani Rueda (Madryt)
 • Zdzisława Piątek (Kraków)
 • Emmanuel Picavet (Paryż)
 • Paweł Pieniążek (Łódź)
 • Juana Sanchez-Gey Venegas (Madryt)
 • Hans Jorg Sandkühler (Brema)
 • Armando Savignano (Triest)
 • David Spurrett (Durban)
 • Ewa Starzyńska-Kościuszko (Olsztyn)
 • Jiri Syrovatka (Liberec)

Recenzenci

2018 Nr 24

 • Krzysztof Abriszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Mariola Bieńko, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polska
 • Kornelia Boczkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki, Zakład Badań nad Tekstami Kultury, Polska
 • Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Kulturoznawstwa, Polska
 • Piotr Bylica, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii. Polska
 • Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Marta Chojnacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Helena Ciążela, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
 • Grzegorz Marcin Czerwiński, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Polska
 • Daniel A. Dombrowski, Seattle University, Philosophy Department, Seattle (Washington), Stany Zjednoczone
 • Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Ekologii i Bioetyki, Polska
 • Anna Filbrandt-Czaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu, Polska
 • Maria Flis, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii, Polska
 • Grzegorz Francuz, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Michał Andrzej Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej, Polska
 • Barbara Grabowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Donald Haase, Wayne State University, College of Liberal Arts & Sciences, Detroit (Michigan), Stany Zjednoczone
 • John Huss, University of Akron, Department of Philosophy, Akron (Ohio), Stany Zjednoczone
 • Jarosław Jakubowski, Polska
 • Ewa Grażyna Jaskółowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Polska
 • Andrzej Kasperek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, Polska
 • Alina Maria Kępińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego, Polska
 • Leszek Kleszcz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Wojciech Klimczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Polska
 • Jan Kłos, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Filozofii Katolicki, Katedra Etyki Społecznej i Politycznej, Polska
 • Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polska
 • Mirosław Andrzej Kocur, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Kulturoznawstwa, Polska
 • Marcela Agata Kościańczuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Polska
 • Zbigniew Król, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Zakład Filozofii i Etyki w Administracji, Polska
 • Wojciech Sławomir Krysztofiak, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Krystyna Kujawińska Courtney, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Polska
 • Josef Kuře, Masaryk University, Department of Medical Ethics, Brno, Czechy
 • Anna Kwak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych 
 • i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polska
 • Józef Lipiec, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, Polska
 • Andrzej Ładyżyński, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Polska
 • Filip Maj, University of Fort Hare, Department of Philosophy, Faculty of Social Sciences & Humanities, Alice (Eastern Cape), Republika Południowej Afryki
 • Jacek Migasiński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Polska
 • Jerzy Mikułowski-Pomorski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich, Polska
 • Marcin Miłkowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
 • Ivan Mitrouchev, Université de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Economic, Social and Management Sciences, Reims, Francja
 • Ryszard Mordarski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Artur Andrzej Mordka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Piotr Mróz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, Polska
 • Zbysław Wacław Muszyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii, Polska
 • Maria Nowacka, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Polska
 • Anita Pacholik-Żuromska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Rynków i Konkurencji, Polska
 • Dorota Maria Pankowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, WydziałPedagogiki i Psychologii; Instytut Pedagogiki, Polska
 • Emmanuel Picavet, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Département de Philosophie, Institut des Sciences Juridique et Philosophique, Paris, Francja
 • Marek Grzegorz Pieniążek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii, Polska
 • Paweł Pieniążek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Paweł Jan Polak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Katedra Filozofii Przyrody, Polska
 • Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Religioznawstwa, Polska
 • Andrzej Radomski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Kulturoznawstwa, Polska
 • Magdalena Rembowska-Płuciennik, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, Polska
 • Kazimierz Rynkiewicz, Ludwig-Maximilians-Universität, Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft, Munich, 
 • Niemcy
 • Dorota Samborska-Kukuć, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Polska
 • Edyta Sierka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Polska
 • Katarzyna Anna Sobstyl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Polska
 • Piotr Stawiński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
 • Magdalena Steciąg, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Polska
 • Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Vasily Vlassov, Higher School of Economics, Center for Health Policy, Moscow, Rosja
 • Katarzyna Więckowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Angielskiej, Polska
 • Anna Wydrycka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Polska
 • Aneta Załazińska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Teorii Komunikacji, Polska
 • Eva Zamojska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk  Edukacyjnych, Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży, Polska
 • 2018 Nr 24
 •  
 • Krzysztof Abriszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Mariola Bieńko, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polska
 • Kornelia Boczkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki, Zakład Badań nad Tekstami Kultury, Polska
 • Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Kulturoznawstwa, Polska
 • Piotr Bylica, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii. Polska
 • Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Marta Chojnacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Helena Ciążela, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
 • Grzegorz Marcin Czerwiński, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Polska
 • Daniel A. Dombrowski, Seattle University, Philosophy Department, Seattle (Washington), Stany Zjednoczone
 • Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Ekologii i Bioetyki, Polska
 • Anna Filbrandt-Czaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu, Polska
 • Maria Flis, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii, Polska
 • Grzegorz Francuz, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Michał Andrzej Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej, Polska
 • Barbara Grabowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Donald Haase, Wayne State University, College of Liberal Arts & Sciences, Detroit (Michigan), Stany Zjednoczone
 • John Huss, University of Akron, Department of Philosophy, Akron (Ohio), Stany Zjednoczone
 • Jarosław Jakubowski, Polska
 • Ewa Grażyna Jaskółowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Polska
 • Andrzej Kasperek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, Polska
 • Alina Maria Kępińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego, Polska
 • Leszek Kleszcz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Wojciech Klimczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Polska
 • Jan Kłos, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Filozofii Katolicki, Katedra Etyki Społecznej i Politycznej, Polska
 • Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polska
 • Mirosław Andrzej Kocur, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Kulturoznawstwa, Polska
 • Marcela Agata Kościańczuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Polska
 • Zbigniew Król, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Zakład Filozofii i Etyki w Administracji, Polska
 • Wojciech Sławomir Krysztofiak, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Krystyna Kujawińska Courtney, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Polska
 • Josef Kuře, Masaryk University, Department of Medical Ethics, Brno, Czechy
 • Anna Kwak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych 
 • i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polska
 • Józef Lipiec, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, Polska
 • Andrzej Ładyżyński, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Polska
 • Filip Maj, University of Fort Hare, Department of Philosophy, Faculty of Social Sciences & Humanities, Alice (Eastern Cape), Republika Południowej Afryki
 • Jacek Migasiński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Polska
 • Jerzy Mikułowski-Pomorski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich, Polska
 • Marcin Miłkowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
 • Ivan Mitrouchev, Université de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Economic, Social and Management Sciences, Reims, Francja
 • Ryszard Mordarski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Artur Andrzej Mordka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Piotr Mróz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, Polska
 • Zbysław Wacław Muszyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii, Polska
 • Maria Nowacka, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Polska
 • Anita Pacholik-Żuromska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Rynków i Konkurencji, Polska
 • Dorota Maria Pankowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, WydziałPedagogiki i Psychologii; Instytut Pedagogiki, Polska
 • Emmanuel Picavet, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Département de Philosophie, Institut des Sciences Juridique et Philosophique, Paris, Francja
 • Marek Grzegorz Pieniążek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii, Polska
 • Paweł Pieniążek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Paweł Jan Polak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Katedra Filozofii Przyrody, Polska
 • Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Religioznawstwa, Polska
 • Andrzej Radomski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Kulturoznawstwa, Polska
 • Magdalena Rembowska-Płuciennik, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, Polska
 • Kazimierz Rynkiewicz, Ludwig-Maximilians-Universität, Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft, Munich, 
 • Niemcy
 • Dorota Samborska-Kukuć, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Polska
 • Edyta Sierka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Polska
 • Katarzyna Anna Sobstyl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Polska
 • Piotr Stawiński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
 • Magdalena Steciąg, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Polska
 • Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Vasily Vlassov, Higher School of Economics, Center for Health Policy, Moscow, Rosja
 • Katarzyna Więckowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Angielskiej, Polska
 • Anna Wydrycka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Polska
 • Aneta Załazińska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Teorii Komunikacji, Polska
 • Eva Zamojska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk  Edukacyjnych, Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży, Polska

2017 Nr 23

Piotr Balcerowicz, Piotr Francuz, Leszek Gawor, Adam Grzeliński, Joanna Hańderek, Zbigniew Hull, Krzysztof Kosior, Kinga Kaśkiewicz, Leszek Kleszcz, Tadeusz Kobierzycki, Zbigniew Król, Marta Kudelska, Jérôme Lallement, Andrzej Łukasik, Krzysztof Matuszewski, Ivan Mitrouchev, Jadwiga Mizińska, Zbysław Muszyński, Grzegorz J. Nalepa, Michał Ostrowicki, Emmanuel Picavet, Paweł Pieniążek, Marcin Poręba, Piotr Przybysz, Halina Rarot, Ryszard Strzelecki, Marian Szarmach, Tadeusz Szubka, Włodzimierz Tyburski, Jan Wadowski, Krzysztof Wieczorek, Ryszard Wiśniewski, Lech Witkowski, Mirosław Żelazny 

2016 Nr 22
Maciej Bała, Henryk Benisz, Józef Dębowski, Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Zbigniew Hull, Marek Jakubowski, Tadeusz Kobierzycki, Małgorzata Kowalska, Zbigniew Król, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Józef Lipiec, Andrzej Łukasik, Piotr Łukowski, Krzysztof Matuszewski, Paweł Mazanka, Jarosław Mrozek, Zbysław Muszyński, Jerzy Osiński, Michał Ostrowicki, Andrzej Papuziński, Paweł Pieniążek, Halina Rarot, Marian Szarmach, Marek Szydłowski, Ryszard Wiśniewski, Mirosław Żelazny.

2015 Nr 21
S. Bafia, P. Bartula, H. Benisz, A. Bielecki, E. Bińczyk, A. Bronk, M. Czarnocka, B. Grabowska, A. Grzeliński, K. Guczalski, M. Hetmański, M. Jakubowski, Z. Hull, L. Kleszcz, T. Kobierzycki, J. Kojkoł, M. Kowalska, Z. Król, K. Łastowski, A. Łukasik, P. Łukowski, K. Matuszewski, J. Migasiński, Z. Muszyński, S. Opara, M. Pawliszyn, E. Raszeja, K. Stachwicz, R. Wiśniewski, A. Zachariasz, R. Ziemińska, M. Żelazny, A. Żukowski.

2014 Nr 20
B. Banasiak, I. Betko, A. Bronk, Z. Głombiowska, A. Grzeliński, Z. Hull, M. Jakubowski, A. Kiklewicz, L. Kleszcz, A. Kłosińska-Nachin, T. Kobierzycki, J. Lipiec, J. Naumowicz, S. Opara, A. Papuziński, K. Polit, E. Starzyńska-Kościuszko, W. Tyburski, K. Wieczorek, R. Wiśniewski, I. Wrazas, R. Zaborowski, A. Zachariasz, U. Żegleń, M. Żelazny.

2013 Nr 19
B. Banasiak, S. Blandzi, M. Czarnocka, E. Górski, A. Grzeliński, Z. Hull, M. Jagłowski, A. Kiklewicz, T. Kobierzycki, M. Marczewska-Rytko, J. Mizińska, M. Żelazny, A. Żukowski.

2012 Nr 18
B. Banasiak, M. Biesiada, E. Górski, A. Grzeliński, Z. Hull, T. Kobierzycki, Z. Król, M. Żelazny.

2011 Nr 17
B. Banasiak, J. Dębowski, E. Kałuszyńska, T. Kobierzycki, S. Opara, D. Szpoper, W. Tyburski, M. Żelazny.

2010 Nr 16
B. Banasiak, M. Dziadek, T. Kobierzycki, J. Mizińska, M. Żelazny.

2009 Nr 15
Z. Hull, T. Kobierzycki, P. Stelmaszczyk, W. Tyburski, M. Żelazny.

2008 Nr 14
J. M. Dołęga, S. Jedynak, T. Kobierzycki, J. Lewandowski, J. Lipiec, J. Mizińska, W. Popławski, W. Tyburski.

2007 Nr 13
M. Arciszewski, S. Bafia, M. Ciszewski, S. Jedynak, J. Lipiec, J. Mączka, A. Półtawski, W. Tyburski, M. Żelazny.

2006 Nr 12
T. Guz, S. Jedynak, J. Lipiec, L. Nieżurawski, A. Papuziński.

2005 Nr 11
E. Bińczyk, H. Jakuszko, J. Jarco, H. Kiereś, K. Łastawski, J. Mączka, A. Papuziński, Z. Zwoliński.

2004 Nr 10
Z. Kalita, M. T. Krzyżanowski, R. Murawski, A. Papuziński, A. Szahaj, M. Szyszkowska, M. Tempczyk, Z. Zwoliński.

2003 Nr 9
J. Jarco, A. Kiepas, A. de Lazari, A. Papuziński, A. Rejowski, M. Szyszkowska, M. Żelazny.

2002 Nr 8
L. Gondek, Z. Krawczyk, J. Kurowicki, H. Łakomy, J. Niżnik, A. Papuziński.

2001 Nr 7
J. Dębowski, J. Kopania, E. Łapiński, Z. Piątek, J. Piórczyński

2000 Nr 6
T. Godlewski, L. Nieżurawski, A. Papuziński, Z. Piątek, W. Tyburski.

1999 Nr 5
M. Filipiak, E. Górski, J. Jarco, S. Kawula, R. Nazar, J. Pawlak, J. Rąb, S. Steyn, W. Trąbka, A. Zachariasz, M. Żelazny.

1998 Nr 4
W. Ciczkowski, M. Gołaszewska, L. Gondek, J. Jarco, Z. Jaworski, J. Kajzer, K. Łastowski, A. Papuziński, Z. Piątek, S. Soldenhoff, W. Tyburski, R. Wiśniewski.

1997 Nr 3
I. Curyło-Gonzalez, J. Górniewicz, J. Jaroń, A. Klawiter, S. Kłosowski, E. Kośnicki, K. Łastowski, S. Opara, Z. Piątek, R. Rosa, J. Sobczak, J. Szoszkiewicz, A. M. Tchorzewski, W. Tyburski, R. Wiśniewski.

1996 Nr 2
I. Curyło-Gonzalez, B. Dymek, B. Dziemidok, B. Gołębiowski, P. Góralczyk, R. Jadczak, J. Lipiec, A. Łopatka, A. Papuziński, J. Pawlak, S. Popławski, , A. Rajkiewicz, Z. Sareło, A. Szyszko-Bohusz, J. Wojtasik, K. Zawiślak.

1995 Nr 1
A.Chodubski, T. Chrzanowski, J. Jarco, J. Łaptos, B. Markiewicz, T. Namowicz, W. Piwowarski, B. Stefanowicz, W. Tyburski, J Więsik, J. Wilkin, R. Wiśniewski, J. Zakrzewski.

1994 Nr "zerowy"
A. Chodubski, E. Górski, M. Hempoliński, J. Jarco, S. Jedynak, Z. Kuderowicz, J. Kurnal, T. Nowak, A. Pałubicka, K. Stasiewicz, H. Szabała, M. Szeszkowska, W. Tyburski, Z. Zaborowski

Redakcja

2018-

Dorota Sepczyńska (redaktor naczelna)
Anna Żeglińska (zastępczyni redaktor naczelnej)
Jolanta Piwowar (redaktor językowa - język polski) 
Anna Rau (redaktor językowa - język polski) 
Robert Lee (redaktor językowy-język angielski i francuski)
Agnieszka Szulc (sekretarza redakcji)

2014-2017

Andrzej Kucner (redaktor naczelny)
Mieczysław Jagłowski
Jadwiga Błahut-Prusik (sekretarz redakcji)
Elżbieta Pietraszkiewicz (redaktor językowy)

2011-2013

Ewa Starzyńska-Kościuszko ‑ przewodnicząca
Andrzej Kucner
Piotr Wasyluk

2006-2010

Ewa Starzyńska-Kościuszko ‑ przewodnicząca
Andrzej Kucner
Jarosław Całka
Dariusz Liszewski

2003-2005

Zbigniew Hull ‑ przewodniczący
Witold Tulibacki
Jacek Sobota
Wojciech Budzyński

2001-2002

Zbigniew Hull ‑ przewodniczący
Witold Tulibacki
Jacek Sobota
Wojciech Brzeski

2000

Zbigniew Hull ‑ przewodniczący
Witold Tulibacki
Jacek Sobota

1997-1999
Barbara Grudniewska ‑ przewodnicząca Komitetu redakcyjnego
Zbigniew Hull ‑ redaktor działu

1994-1996

Henryk Kostyra ‑ Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Jan Kisza
Władysław Damicz
Janusz Falkowski
Barbara Grudniewska
Stanisław Grzesiuk
Zbigniew Hull
Andrzej Mamcarz
Stanisław Niewolak
Grzegorz Nowak

 

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl