Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami i Podstawy Geodezji

 

Kierownik Studiów: inż. Dr inż. Inż. Ryszard Źróbek

89-523-49-53, rzrobek@uwm.edu.pl 

Sekretarz Studiów: dr inż. Jan Kuryj

89 523-42-62, jkuryj@uwm.edu.pl

 

Do pobrania:

 

Wykaz przedmiotów                        Plan zjazdów


Na obecnym etapie stanu rynku nieruchomości pojawia się potrzeba upowszechnienia użyteczności prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby realizacji procesów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami.

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy: w ośrodkach dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych, w urzędach jednostek samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami, u przedsiębiorców wykonujących działania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: geodezji, kartografii, wyceny nieruchomości czy doradztwa na rynku nieruchomości. Studia umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, jak również poszerzenie horyzontów wiedzy innych osób specjalizujących się w obsłudze rynku nieruchomości.

Zakres merytoryczny studiów określony został w wyniku konsultacji ze środowiskiem specjalistów ds. gospodarki nieruchomościami, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz grupami zawodowymi reprezentującymi różne środowiska zawodowe obsługujące rynek nieruchomości - które zasygnalizowały potrzebę kształcenia w tym kierunku.

Realizowany program studiów pozwoli słuchaczom zapoznać się z prawnymi, teoretycznymi i praktycznymi procedurami gospodarki nieruchomościami i pracami geodezyjnymi i kartograficznymi wykonywanymi na potrzeby realizacji procedur szeroko postrzeganej problematyki nieruchomościowej.

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry. Odbywają się w systemie zjazdowym niestacjonarnym (11-12 zjazdów) w soboty i niedziele. Częstotliwość zjazdów średnio, co 2 - 4 tygodnie.

Łącznie realizowanych jest 210 godzin dydaktycznych zarówno wykładowych, ćwiczeniowych i praktycznych.

Zasady rekrutacji:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe – pierwszego lub drugiego stopnia (lic., inż., mgr, mgr inż.), niezależnie od ukończonego kierunku kształcenia, o przyjęciu rozstrzyga kolejność złożenia kompletnej dokumentacji. Maksymalna liczebność grupy - 25 osób. Inauguracja studiów po zebraniu grupy - min 20 słuchaczy.

Rekrutacja do 20 lutego 2021 r.
Rejestracja poprzez Internetową rejestrację Kandydatów 
https://irk.uwm.edu.pl/pl/

Odpłatność za studia:

4200 zł - płatne w dwóch (lub czterech) równych ratach w terminach ustalonych w umowie.

 

Szczegółowe informacje udziela Sekretarz Studiów

dr inż. Jan Kuryj tel.: 895 234 262 e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl;

Miejsce zajęć i adres:

UWM w Olsztynie; Wydział Geoinżynierii

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej

10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15