Valid XHTML 1.0 Transitional
KONTAKT
 
Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców 
UWM w Olsztynie 

Siedziba 
 
Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców 
Centrum Humanistyczne 
ul. Kurta Obitza 1, p. 217 
10-725 Olsztyn 
 
tel./fax: /89/ 524 65 64 
 
nauka.polskiego@uwm.edu.pl 
 
Kierownik Centrum dr hab. Maria Rółkowska 
 
Centrum Humanistyczne ul. Kurta Obitza 1, p. 217 10-725 Olsztyn 
 
tel./fax: /89/ 524 65 64  (poniedziałek – piątek g.10-15)
 
e-mail: nauka.polskiego@uwm.edu.pl, maria.rolkowska@uwm.edu.pl