Valid XHTML 1.0 Transitional
OFERTA DYDAKTYCZNA
 
         

Uczymy języka polskiego oraz elementów szeroko pojętej polskiej kultury (historii, literatury, sztuki, zwyczajów i tradycji). Prowadzimy kursy semestralne i intensywne kursy letnie,  a także indywidualne lekcje języka polskiego. 

 

 

Kursy semestralne  prowadzone jest na sześciu poziomach (w zależności od stopnia zaawansowania językowego uczestników): 

       A1  (2 kursy semestralne, czyli 2 x 60 godz., łącznie 120 godzin),

       A2 (2 kursy semestralne, czyli 2 x 60 godz., łącznie 120 godzin),

       B1 (2 kursy semestralne, czyli 2 x 60 godz., łącznie 120 godzin), B2 (2 kursy semestralne, czyli 2 x 60 godz., łącznie 120 godzin),

       C1 (3 kursy semestralne, czyli 3 x 60 godz., łącznie 180 godzin),

       C2 (3 kursy semestralne, czyli 3 x 60 godz., łącznie 180 godzin),

 

-    Kursy obejmują 60 godzin lekcyjnych w semestrze – 30 spotkań po 2 godziny lekcyjne, czyli 1,5 godziny zegarowej. 

 

-    Kursy trwają od początku października do końca stycznia (semestr zimowy) i od połowy lutego do połowy czerwca (semestr letni) –  są zgodne z organizacją roku akademickiego  na UWM w Olsztynie. 

-    Zajęcia obejmują: naukę zagadnień gramatycznych, mówienie, rozumienie ze słuchu (słuchanie), rozumienie tekstów pisanych (czytanie), pisanie. 

-    Kurs kończy się testem osiągnięć. 

-    Uczestnicy otrzymują certyfikat  ukończenia kursu,  a studenci międzynarodowych programów edukacyjnych - na przykład Erasmus+, DAAD - 5 punktów ECTS. 

-    Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest: a) obecność na minimum 24 zajęciach, b) przygotowywanie zadań domowych,  c) pozytywna ocena z testu końcowego.

  do egzaminów certyfikatowych.)

 

       Opłaty:

- studenci UWM (w tym studenci programu Erasmus+): 600 PLN,

- osoby niebędące studentami UWM, pierwszy i drugi semestr nauki: 1050 PLN,

- osoby niebędące studentami UWM, kontynuujące naukę przez ponad dwa semestry (trzeci,czwarty, etc..): 850 PLN.

 

 Lekcje indywidualne:

• Na wszystkich poziomach językowych (od A1 do C2).

• W dowolnym terminie uzgodnionym z lektorem.

• Dostosowane do możliwości językowych kursanta.

• Opłata: 130 PLN za jedną godzinę lekcyjną (45 minut).