Valid XHTML 1.0 Transitional
O NAS
       Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, powołaną uchwałą Senatu UWM z dnia 28 stycznia 2005 roku. Mieści się w nowo wybudowanym Centrum Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na terenie Kortowa – jednego z najpiękniejszych kampusów uniwersyteckich w Polsce ( jest to ponad 130-hektarowy teren pełen zieleni, usytuowany nad Jeziorem Kortowskim, posiadający bazę noclegową i gastronomiczną, liczne kluby studenckie, obiekty sportowe, bibliotekę, księgarnie, itd.). 
 
        Zadaniem Centrum jest nauczanie języka polskiego obcokrajowców oraz promocja wartości kultury polskiej. Uczymy języka polskiego cudzoziemców i osoby polskiego pochodzenia mieszkające poza granicami kraju, a także zapoznajemy ich z szeroko pojętą polską kulturą (historią, literaturą, sztuką, zwyczajami i tradycjami) oraz realiami życia w Polsce. Prowadzimy kursy semestralne, intensywne kursy letnie, a także indywidualne lekcje języka polskiego, w ramach których przygotowujemy, między innymi, do egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego. 
Od czerwca 2021 roku jednostka przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.
      Nasza kadra to profesjonalni lektorzy języka polskiego jako obcego, posiadający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców. Są to filolodzy polscy będący pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, znający języki obce. Nasi nauczyciele są otwarci i twórczy, pomocni w przełamywaniu barier kulturowych i językowych. 
 
       Uczestnikami naszych kursów i zajęć indywidualnych są obcokrajowcy z różnych krajów, między innymi z: Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Malty, Anglii, Francji, Czech, Ukrainy, Rosji.  
Zapraszamy wszystkich obcokrajowców i osoby polskiego pochodzenia do nauki języka polskiego w naszym Centrum. Uczymy profesjonalnie, efektywnie i w sposób komunikacyjny. Czas spędzony z nami to przede wszystkim nauka języka polskiego i poznanie polskiej kultury, ale także wymiana doświadczeń międzynarodowych możliwość poznania nowych ludzi, zawiązania przyjaźni, zwiedzenia pięknego regionu Warmii i Mazur oraz jego stolicy – Olsztyna.