Dyżury koordynatorów sekcji językowych

Do 15 października 2023 roku KOORDYNATORZY SEKCJI JĘZYKOWYCJI pełnią dodatkowe
DYŻURY
w następujących terminach:

Dyżury Koordynatorki Sekcji Języka Angielskiego
pok. 207, tel. 89 524 64 99

03.10.2023 (wtorek) -  godz. 8.00-14.00
04.10.2023 (środa)  -  godz. 9.00-14.00 
05.10.2023 (czwartek)   -  godz. 11.00-14.00
06.10.2023 (piątek)  -  godz. 8.00-13.00 
09.10.2023 (poniedziałek)  -  godz. 9.00-13.00
10.10.2023 (wtorek)   -  godz.8.00-14.00
11:10.2023 (środa)   -  godz. 8.00-14.00
12.10.2023 (czwartek)  -  godz. 8.00-14.00
13.10.2023 (piątek)   -  godz. 8.00-11.00
14.10.2023 (sobota)  -  godz. 8.00-12.30
15.10.2023 (niedziela)   -  godz. 8.00-10.00

Dyżury Koordynatora Sekcji Języków Romańskich, Języka Rosyjskiego, Niemieckiego i Łaciny
pok. 204, tel. 89 524 64 98

03.10.2022 (wtorek) -  godz. 10.30-11.30;
05.10.2022 (czwartek) -  godz. 10.30 -11.30;
06.10.2022 (piątek) -  godz. 7.45-9.30, 11.00-11.30;
10.10.2022 (wtorek) -  godz. 9.30-10.00;
11.10.2022 (środa) -  godz. 9.30 -10.00, 11.00-11.30;
12.10.2022 (czwartek) -  godz. 9.30-10.00;
13.10.2022 (piątek) -  godz. 7.45-9.30, 11.00-11.30;