Dyżury

 


Dyżury

Pracownicy dydaktyczni Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UWM są dostępni na obiektach sportowych w trakcie zajęć dydaktycznych oraz mailowo.

Kierownik SWFiS:   grzes@uwm.edu.pl

Zastępca ds. dydaktycznych:   marzena.urniaz@uwm.edu.pl