Wykładowcy Studium Wychowania Fizycznego

Kierownictwo:
 1.  mgr Grzegorz Dubielski – kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: grzes@uwm.edu.pl     
 2. dr Marzena Jurgielewicz- Urniaż–zastępca kierownika ds.dydaktycznych:marzena.urniaz@uwm.edu.pl
Kadra dydaktyczna:

1.   Mgr Jerzy Daniluk                                  jerzy.daniluk@uwm.edu.pl         

2.   Mgr Agnieszka Dąbrowska                    a.dabrowska@uwm.edu.pl                  

3.   Mgr Grzegorz Dubielski                        grzes@uwm.edu.pl        

4.   Mgr Grzegorz Jarzębowski                    grzegorz.jarzebowski@uwm.edu.pl      

5.   Dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż           marzena.urniaz@uwm.edu.pl   

6.   Mgr Grzegorz Konecko                         grzegorz.konecko@uwm.edu.pl 

7. Mgr Anna Łuniewska                              anna.luniewska@uwm.edu.pl

8. Mgr Ewa Orłowska                                  ewa.orlowska@uwm.edu.pl

9. Mgr Krystyna Pieczulis-Smoczyńska    krystyna.pieczulis@uwm.edu.pl

10. Mgr Marek Roguski                               marek.roguski@uwm.edu.pl

11. Mgr Katarzyna Szewczyk                      katarzyna.szewczyk@uwm.edu.pl