1995 Nr 1

Rozprawy opublikowane w nr 1 są dostępne jedynie w formie papierowej.

 • Z. Hull - Wielkość nauki i jedność poznania
 • A. Bastek - Heidegger poza dobrem i złem
 • E. Gładkowska - Pierwsze dziesięć lat plastyki olsztyńskiej
 • A. Żukowski - Działalność południowoafrykańskich instytucji i organizacji w dziedzinie ekologii
 • K. D. Szulborski - Wartości codzienne w świadomości młodych Polaków
 • P. Kozioł - Przeznaczenie a stoicka koncepcja wolności
 • H. Łakomy - Orientacje polityczne we Francji
 • B. Gaziński - Z doświadczeń czterdziestolecia indyjskiej polityki rolnej
 • B. Lewandowski - Socjalizm państwowy: teoretyczne przesłanki i polityczna praktyka
 • M. Gaber - Przydatność zawodowa inżynierów ochrony wód
 • T. Pietraszek - Studenci o potrzebie zmian w procesie kształcenia
 • B. Radzicki - Wokół filozoficznych interpretacji psychiatrii Antoniego Kępińskiego - implikacje aksjologiczne
 • J. Adomas - Rzecz o stanie zdrowotnym lasów olsztyńskich
 • W. Tulibacki - Bioetyka - przegląd problemów
 • W. Sklinsmont - Układ dynamiczny a struktura społeczna
 • A. Sołoma - Idee pedagogiczne Johanna Gottfrieda Herdera
Polski

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl