1996 Nr 2

Rozprawy opublikowane w nr 2 są dostępne jedynie w formie papierowej.

Artykuły

 • Z. Hull - Kilka uwag o filozofii w Polsce po 1989 r.
 • J. Trąbka - Fenomenologia świadomości (S)
 • M. MichalikPoznanie — wartościowanie — zmiana świata
 • S. Opara - Kryzys linearnego modelu dziejów
 • K. Nowosielska - Mało nas, dużo nas
 • B. Lewandowski - Kultura polityczna — pojęcie, struktura, źródła i typologia
 • P. Kozioł - Elementy filozofii kartezjańskiej a zagrożenie ekologiczne
 • A. Bastek - Świat bez kreacji, czyli z perspektywy antyku
 • M. Mrówka - Stanisław Ignacy Witkiewicz jako wizjoner zmierzchu kultury europejskiej
 • M. Jagłowski - Juliana Mariasa krytyka kultury masowej
 • K. Wojnowski - Człowiek wobec granic wolności (Dylemat rozumu i woli w filozofii Augusta Cieszkowskiego)
 • B. Radzicki - Prawo naturalne w „psychiatrii aksjologicznej" A. Kępińskiego
 • T. Strzeżek - Udział gen. Józefa Bema w przygotowaniach do obrony Warszawy w sierpniu i wrześniu 1831 r.
 • E. Hull - W kręgu biografii totalitaryzmu
 • A. J. Kozłowski - Samorząd terytorialny a demokracja w makroregionie północno-wschodniej Polski - wybrane zagadnienia
 • H. Pieńkowska - Wybrane rośliny alternatywne

Recenzje i noty

 • Z. Hull - Człowiek wobec świata (wymiar ekologiczny) Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna
 • W. Tulibacki - W stronę ekoetyki
 • M. Szelągiewicz - O potrzebie przemiany mentalnej
 • A. Bastek - "Człowiek wobec człowieka"
 • M. Jagłowski - O związku ciała z duchem i moralnością
 • J. Trąbka - Refleksje nad książką Witolda Tulibackiego "Etyka i nauki biologiczne" (Wyd ART, Olsztyn 1994)
Undefined

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl