1997 Nr 3

Rozprawy opublikowane w nr 3 są dostępne jedynie w formie papierowej.

• Artykuły
• Recenzje
• Omówienia i informacje
• Jubileusze

 

Artykuły

 • Z. Hull - W kierunku różnorodności
 • J. Trąbka - Noumeny świadomości (S)
 • W. Tulibacki - O naukowych i filozoficznych uzasadnieniach naturalizmu antropologicznego
 • K.A. Łuszpienko - Wartości oraz antywartości i ich rola w życiu człowieka
 • A. Latawiec - Czy potrzebna jest nam nowa etyka? Rozważania w świetle dychotomii: naturalne - sztuczne
 • Z. Piątek - Spory wokół etyki ochrony zwierząt
 • K. Łastowski - O przedmiocie ekofilozofii i pojęciu kryzysu ekologicznego (Kilka uwag metodologicznych w związku z książką K. Wa-loszczyka „Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii")
 • P. Kozioł - Egipskie arche panteizmu pierwszych filozofów greckich
 • M. Jagłowski - Spór o filozofię Ortegi y Gasseta
 • B.A. Radzicki - Filozoficzne implikacje teorii kultury Alfreda Luisa Kroebera
 • J. Dziedzic - Pojmowanie i organizacja ochrony przyrody w Polsce w XIX i na początku XX wieku
 • M. Marks - Humanistyczne aspekty hodowli pszczół w życiu człowieka
 • J.K. Gąsecki - Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań społecznych w Polsce
 • W. Sawczuk - Studenci wobec wartości w okresie transformacji ustrojowej (próba analizy wstępnej)
 • B. Lewandowski - Uwagi o pojęciu polityki
 • E.R. Olchowskij - Przyczynek do historii polsko-rosyjskich związków rewolucyjnych pod koniec lat siedemdziesiątych oraz w latach osiemdziesiątych XIX wieku

Recenzje

 • A. Kucner - Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły, red. Stanisław Jedynak
 • M. Jagłowski - Democratie a ł'espagnole
 • P. Kozioł - Filozofia ekologii w natarciu
 • W. Gładkowska - Konrad Waloszczyk: „Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii"
 • S. Baczulids - Ekofilozofia i bioetyka
 • M. Szelągiewicz - Czy zwierzęta eksperymentalne mają prawa?
 • B. Olkowska - Patrzenie na ziemię oznacza patrzenie na nas samych
 • Z. Migus - Dwadzieścia lat później
 • M. Mrówka - Czy ochrona środowiska naturalnego może mieć sens ekonomiczny
 • N. Kasperek - Tomasz Strzeżek: „Obrona Warszawy 6-7 września 1831 roku"

Omówienia i informacje

 • K. Szulborski - Kształcenie humanistyczne w uczelni rolniczej - międzynarodowa konferencja wykładowców przedmiotów humanistycznych w uczelniach rolniczych i technicznych, Sankt Petersburg, 1997

Jubileusze

 • Badacz, nauczyciel, autor — 40 lat pracy profesor Barbary Grudniewskiej
 • Irena Suchta - 40 lat życia dla ludzi i książek
 • Czterdziestolecie pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej profesora Andrzeja Hopfera
 • Profesor Zenon Kijak - zawsze wierny powalaniu hodowcy
 • Profesor Benon Polakowski - niestrudzony badacz przyrody Warmii i Mazur
 • Jubileusz 70-lecia urodzin profesora Mieczysława Michalika
 • Balbina Świtycz-Widacka - rzeźbiarka i poetka (1901-1972)
Undefined

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl