1998 Nr 4

Rozprawy opublikowane w nr 4 są dostępne jedynie w formie papierowej.

ARTYKUŁY

 • J. Trąbka - Komunikacyjne i edukacyjne aspekty psychologii transpersonalnej
 • Z. Piątek - Mózg i umysł z punktu widzenia socjobiologii
 • A. Bastek - Filozoficzne aspekty pytania o twórczość - zarys
 • K. Waloszczyk - Humanizm transcendentalny jako współczesne ujęcie sensu życia
 • W. Tulibackj - Śmierć jako wartość
 • D. Nasonow - Wolność człowieka jako jeden z problemów współczesnej cywilizacji
 • I. Kutykowa - Ekologia historii
 • P. Kozioł - Ekologia głęboka Arne Naessa - wizja panteistycznej religii współczesności
 • M. Liszewska - Estetyczna percepcja natury
 • D. Liszewski - Czy zwierzęta są przedmiotem moralności? Stanowisko Petera Singera a wybrane kierunki jego krytyki
 • H. Mioduszewska - Kształcenie akademickie w Niemczech a propozycje reformy studiów w Polsce
 • J. Urniaż - Początki ruchu sportowego w woj. olsztyńskim (1945-1949)
 • R. Podstawski - Kultura fizyczna w opinii studentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

Recenzje i omówienia

 • F. Drago B. Gaziński - Agenda - 2000. W kręgu opinii Komisji Europejskiej o przyszłym rozszerzeniu Wspólnoty
 • E. Gładkowska - Homo ruralis - międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Nauk Humanistycznych Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego oraz przez Niemiecki Instytut Geografii Regionalnej, Jełgawa 1998 r.
 • B. Hołub-Tomaszewska - Kultura i religia w jednoczącej się Europie
 • B. Olkowska - W poszukiwaniu pytań filozoficznych
 • K. Wawrzykowska - W cieniu Ortegi, czyli filozofia racjowitalizmu Juliana Mariasa
 • W. Tulibacki - Jana Trąbki propozycje wiedzy niekonwencjonalnej
 • B. Kuzemko - Przewodnik po ekofilozofii i bioetyce
 • A. Papuziński - Systemowa koncepcja sozologii
 • S. Baczulis - Jak przetrwać w warunkach grożącej katastrofy ekologicznej?
 • D. Liszewski - W naszym domu
 • D. Liszewski - Zagrożony dom
 • D. Marczyński - Człowiek czy zwierzę?
 • Z. Migus - Nakłuwanie balonu wartości
 • W. Tulibacki - Świadomość finitystyczna
 • M. Jagłowski - O „Naukach Humanistycznych"
 • A. Borkowski - Niemcy pośród nas
Undefined

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl