2000 Nr 6

"HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO" 2000, Nr 6

ARTYKUŁY
G. Tylko - Człowiek i przyroda
J. Banon - Człowiek i złudzenie
W.M. BURIEŃ - Prawa samotworzenia się organizmów
B. Pliszka - Filozoficzno-teologiczna koncepcja pracy Jana Pawła II
G. Pacewicz - Wszystkiego próbować. Etyka dynamiczna Pierre 'a Teilharda de Chardin
D. Sepczyńska - Modernistyczne przepisanie postmodernizmu
I. Fudali - Obszary wiedzy i niewiedzy ekologicznej w Polsce
J. Denaburski, C. Ochocka - Zarys rozwoju różnych form wykorzystywania i traktowania zwierząt gospodarskich przez człowieka w niektórych kręgach religijno-kulturowych
I. Połucha, E. Marks, K. Młynarczyk - Wybrane aspekty sztuki ogrodów na tle jej historycznego rozwoju
W. Gotkiewicz - Właściciele gospodarstw ekologicznych jako liderzy w rozwoju obszarów wiejskich
J. Sauś, W. Domaszewicz - Interesy a procesy ustrojowej transformacji w Polsce. Aspekty teoretyczne
R. Kisiel, R.S. Pałach - Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce
J. Pierechod - Transformacja społeczno-gospodarcza w województwie olsztyńskim (do 1998 roku). Mieszkańcy, władza a problem bezrobocia
J. Mikołajec - Drogi i bezdroża współczesnej geopolityki rosyjskiej na przykładzie nacjonalistycznych poglądów Aleksandra Dugina
J. Kusis - Zmiany w środowisku politycznym Łotwy po odzyskaniu niepodłegłości
B. Laima - Braki w szkolnictwie w dobie bezrobocia
B. Gaziński, S. Olszewska - Integracja europejska w świetle opinii studentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
M.A. Michalski - Stanowisko Organizacji Świadków Jehowy wobec zagrożeń ekologicznych

RECENZJE I OMÓWIENIA
Z. Hull - Nowe spojrzenie na empiryczne podstawy moralności (W. Tulibacki: Etyka i naturalizm. Problem naukowego kontekstu etyki, Olsztyn 1998)
J. Jarco - Poza granicami poznania (Praca zbiór, pt.: Człowiek i pustka. Problemy wakuumologii, red. Z. Hull i W. Tulibacki, Olsztyn 2000)
A. Stoiński - Ekologia krytyczna Andrzeja Papuzińskiego (A. Papuziński: Życie - nauka - ekologia. Prolegomena do kulturalistycznej filozofii ekologii, Bydgoszcz 1998)
D. Liszewski - Filozofia ekologii w pigułce (Praca zbior. pt.: Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, red. A. Papuziński, Bydgoszcz 1999)
D. Liszewski - Wylewanie dziecka z kąpielą (P. Mastalerz: Ekologiczne kłamstwa ekowojowników. Rzecz o szkodliwości propagandy ekologicznej, Wrocław 2000)
M. Liszewska - Estetyka, natura, ekologia (M. Gołaszewska: Święto wiosny. Ekoestetyka - nauka o pięknie natury, Kraków 2000)
E. Dykty-Lewandowska - Jak uczyć prawa ochrony środowiska (L. Mering: Prawo ochrony środowiska, Sopot 1998)
J. Sobota - Hipotezy pomocnicze (Praca zbior. pt.: Podstawy filozofii, red. S. Opara, Olsztyn 1999)
J. Barański - Historia kultury w języku mądrym i pięknym (O literaturze i filozofii. Problemy-Twórcy-Dzieła, red. W. Tulibacki i Z. Frydryszak, Olsztyn 1999)
A. Bastek - Rozprawa o metodzie posybilistycznej (L. Ostasz: Homo methodicus. Między filozofią, humanistyką i naukami ścisłymi, Olsztyn 1999)
W. Tulibacki - Dzieło o etyce polskiej (W. Tyburski: Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku, Toruń 2000)
W. Tulibacki - Wokół Filozofii Olimpizmu Józefa Lipca (J. Lipiec: Filozofia Olimpizmu, Warszawa 1999)
H. Korpikiewicz - Między nauką a wiedzą (J. Trąbka: Gnoza to znaczy wiedza, Kraków 1998)
A. Papuziński - Sprawozdzanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Ekologia a humanizm (Petersburg, 20-21.06.2000 r.)
J. Sobota - V Krajowa Konferencja Modelowanie cybernetyczne systemów biologicznych (Kraków 2000)
A. Bastek - Sesja naukowa: Wladyslawa Tatarkiewicza bilans osiągnięć życiowych i naukowych
D, Ciukszo - Współpraca naukowa Litwinów i Polaków

Undefined

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl