2002 Nr 8

"HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO" 2002, Nr 8

• Artykuły
• Polemiki
• Recenzje i omówienia

ARTYKUŁY

 • H. Korpikiewicz - Rozważania o nauce i metodzie naukowej
 • K. Kościuszko - Walka Charlesa Taylora z postmodernizmem w świetle „Źródeł podmiotowości"
 • G. Pacewicz - Ludzkość uplanetyzowana. Pojęcie noosfery Pierre'a Teilharda de Chardin
 • D. Barbaszyński - Człowiek w środowisku przyrodniczym. Refleksje Mariana Zdziechowskiego
 • J. Błahut-Prusik - Proces rozwoju zachodniej cywilizacji w amerykańskiej myśli II polowy XX wieku
 • D. Sepczyńska - Kościół katolicki a liberalizm - u źródeł konfliktu
 • J. Mikołajec - Między geografią polityczną a geopolityką. Próba rozgraniczenia terminów
 • A. Pawłucki - Antropologia stadionu
 • J. Urniaż - Humanistyczne aspekty kultury fizycznej a problemy społeczne
 • J. Denaburski, T. Bak - Kontrowersje wokół uboju rytualnego zwierząt gospodarskich
 • M. Liszewska - Przestrzeń architektoniczna. Przestrzeń fizyczna a przestrzeń kulturowa
 • M. Głowacka - Hopivótskwani - droga stawania się osobą modelową w tradycji Hopi

POLEMIKI

 • N. Niedek - Iluzja mechanistycznego rozumu. Ewolucja, determinizm, entropia i zasada antropiczna w perspektywie aksjologicznej
 • Z. Piątek - O stylu filozofowania maklera na giełdzie filozoficznych idei

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • D. Liszewski - Jubileusz Profesora (A. Papuziński, Z. Hull (red.): Wokół eko-filozofii)
 • J. Dębowski - W stronę filozofii nauki (J. Losso: Wprowadzenie do filozofii nauki)
 • Z. Migus-Bębnowicz - Społeczne horyzonty ekologii (D. Kiełczewski: Ekologia społeczna)
 • D. Liszewski - Apel o nowy humanizm (H. Korpikiewicz (red.): Czlowiek - Zwierzę - Cywilizacja. Aspekt humanistyczny)
 • P. Wasyluk - Wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem (H. Romanowska-Łakomy, Droga do człowieczeństwa. Usłysz wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem)
 • J. Urniaż - O potrzebie personalizacji wychowania fizycznego (A. Pawłucki: Osoba w pedagogice dala)
 • D. Sepczyńska - Komunitaryzm vs. liberalizm — a jednak „liberalizm" nie jest brzydkim słowem (A. Szahaj: Jednostka czy wspólnota? Spór liberalów z komunitarystami a „sprawa polska")
 • M. Liszewska - Anestetyka architektury (N. Leach, The anaesthetisc of architecture)
 • K. Kościuszko - Sprawozdanie z XXIX Kongresu Filozofów Francuskojęzycznych
Undefined

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl