2003 Nr 9

"HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO" 2003, Nr 9

Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Jerzym Strzeżkiem
z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
doktorem honoris causa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

ARTYKUŁY
P. Kantorski, Komunikacyjne, medyczne i ideologiczne uwarunkowania pojęcia szumu
J. Barański, Spektakl anatomiczny jako nowożytna postać teatralizacji śmierci
B. Kuśmierczyk Związek człowieka i przyrody w filozofii kantowskiej
J. Błahut-Prusik, Zagadnienie wolności, wyobcowania i samorealizacji jednostki w warunkach współczesnego kapitalizmu
E. Starzyńska-Kościuszko, Koncepcja filozofii i pedagogiki narodowej Bronisława F. Trentowskiego (z dziejów polskiej myśli filozoficznej epoki romantyzmu)
M. Sieńko, Floriana Znanieckiego wizja filozofii
K. Kościuszko, Stanisław Ignacy Witkiewicz wobec przestrzeni nieeuklidesowych
A. Bastek, Brama alethei. Warunki prawdziwości według Arystotelesa
E. Marczak-Gąsiorowska, Bertrand Russell i problem sceptycyzmu
A. Bakanurskij, Mediatorzy w kulturze ludowej: Sacrum śmierci i gra w zmartwychwstanie
B. Byczko, Tendencje filozoficzno-humanistyczne ukraińskiego baroku
W. Słomski, Dylematy etyczne XX wieku: klonowanie
E. Kośmicki, Stanisław Franciszek hr. Karłowski a współczesne problemy rolnictwa
W. Gadomska, Walory krajobrazowe doliny Łyny w obrębie granic Olsztyna
D. Rykowski, J. Wilde, M. Siuda, Obrzędy, zwyczaje i leczenie niekonwencjonalne związane z woskiem pszczelim

VARIA
Filozofia kultury Szkoły Frankfurckiej a myśl Piepera (wywiad z prof. Bertholdem Waldem)

 

RECENZJE l OMÓWIENIA
A. Kucner, Rozdroża współczesnego dyskursu filozoficznego (S. Opara: Filozofia. Współczesne kierunki i problemy)
A. Kucner, Dialogicznie ku myśleniu filozoficznemu (B. Zielewska: Dialog we współczesnej edukacji filozoficznej)
E. Gładkowska, Zmysły otwarte na piękno (K. Wilkoszewska (red.): Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, Woda, Ogień, Powietrze)
P. Dybel, Nowe rozumienia podmiotu w niemieckiej filozofii współczesnej (M. Potępa: Spór o podmiot w filozofii współczesnej)
P. Wasyluk, Filozofia od podstaw (S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska (red.): Podstawy filozofii)
M. Jagłowski, Pamięć i utopia (E. Gładkowska: Zrozumieć czas)
D. Liszewski, Zasada NOMA (S. J. Gould: Skały wieków. Nauka i religia w pełni życia)
M. Liszewska, Ekologiczna estetyka przyrody Gernota Böhmego (G. Böhme: Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego)

Polski

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl