2004 Nr 10

"HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO" 2004, Nr 10

• Artykuły
• Recenzje i omówienia

ARTYKUŁY

 • H.J. Sandkühler, Pluralizm, kultura wiedzy, transkulturowość i prawo
 • Z. Piątek, Spory o naturę świadomości a resuscytacja
 • A. Biegalska, Whiteheadowska koncepcja poznania w kontekście zarzutów Stanisława Ignacego Witkiewicza zawartych w "Krytyce poglądów Alfreda North Whiteheada"
 • P. Markiewicz, Georga Cantora filozofia nieskończoności
 • K. Kościuszko, Pojęcie - idea - problem w "Różnicy i powtórzeniu G. Deleuze'a
 • E. Starzyńska-Kościuszko, Koncepcja ludzkiej religii Johanna Gottfrieda Herdera
 • T. Wałowski, Próba systematyzacji ukierunkowań kryzysu ekologicznego
 • D. Liszewski, Problem świadomości u zwierząt - aspekty filozoficzne i etyczne
 • B. Kuśmierczyk, Współczesna myśl wegetarianizmu na Zachodzie
 • J. Błahut-Prusik, Splot globalnych zagrożeń demograficzno-ekonomicznych
 • A. Ciżmowska, Wartości w sferze polityki społecznej w okresie przemian ystemowych w Polsce
 • B. Gaziński, Mahatma Gandhi a koncepcja zrównoważonego rozwoju wsi
 • M. Czyżewski, Problematyka przyrodnicza w działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w latach 1908-1918
 • J. Kożuchowski, Josefa Piepera koncepcja uniwersytetu jako miejsca kultury
 • J. Kurowicki, O pożytkach błądzenia z Heglem (esej filozoficzny)

 

RECENZJE l OMÓWIENIA

 • Z. Zwoliński, Przedmiot sporu o podmiot (M. Potępa, Spór o podmiot w filozofii współczesnej)
 • J. Brejdak, Życie jako przedmiot namysłu filozoficznego (M. Potepa, Fenomenologia faktycznego życia. Martin Heidegger)
 • J. Białowarczuk, Krzywda w rzeczywistości ludzkiej (Krzywda. Zagadnienia teoretyczne i problemy praktyki, red. W. Tulibacki)
 • D. Barbaszyński, W poszukiwaniu bytu integralnego. Przypadek Trentowskiego (E. Starzyńska-Kościuszko, Koncepcja człowieka rzeczywistego. Z antropologii filozoficznej Bronisława Ferdynanda Trentowskiego)
 • G. Pacewicz, Siedmiu filozofów, jedna zasada (A. Bastek, Bycie i myślenie są identyczne. Sedem komentarzy ontologicznych)
 • P. Markiewicz, Trzy wariacje na temat materiału sztruksowego (J. Dębowski, Świadomość. Poznanie. Naoczność poznania)
 • J. Białowarczuk, Czy zagrożona tożsamość gatunkowa? (J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?)
 • E. Jędrzejowska, Kultura niepamięci (J. Barański, Platon i galerie zapomnienia)
 • M. Liszewska, Podróże po zwyczajności (J. Kurowicki, Odkrywanie codzienności. Eseje i czytanki z filozofii kultury)
 • D. Liszewski, Świadomość zwierząt, (D. R. Griffin, Umysły zwierząt. Czy zwierzęta mają świadomość?)
 • D. Sepczyńska, Pokochać liberalizm (W. Sadurski, Liberałów nikt nie kocha. Eseje i publicystyka 1996-2002)
 • D. Żyłowski, Etyczny fundament polityki w filozofii praktycznej Johna Graya (J. Gray, Dwie twarze liberalizmu)
 • B. Gaziński, Europo, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz? (K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej)
 • P. Markiewicz, Sny - nasze stany wyzwolone (O. Flanagan, Dreaming Souls. Sleep, Dreams and the Evolution of the Conscious Mind)
 • M. Śliwa, P. Markiewicz, Święto filozofów. Komunikat o VII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Szczecinie
 • M. Śliwa, B. Radzicki, Dlaczego Prusowie? Colloquia Baltica Interdyscyplinarne Spotkania z Historią i Kulturą Bałtów. Olsztyn 23-24 września 2004.
Undefined

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl