2016 Nr 22

 Strona Redakcyjna / Editorial Page
 Spis Treści/ Table of Content
 Cały numer 22/ No 22- Full
• Artykuły/ Articles
• Tłumaczenia/ Translations
• Recenzje/ Reviews

Artykuły/ Articles

 Caroline Guibet Lafaye  
https://orcid.org/0000-0002-2114-7605

Quel modéle pour penser l'inappropriable?
Conceptualizing the Inappropriable: Which Pattern?
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.367

 Wojciech Torzewski

W obronie rozumu. Uwagi na temat Herberta Schnädelbacha koncepcji „rozumu otwartego".
Defense of Reason. On the Margins of Schnaedelbach's Concept of the "Open Reason".
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.368

 Kamil M. Kaczmarek  
https://orcid.org/0000-0001-6885-0608

Religijne odczarowanie świata a powstanie nauki.
Religious Disenchantment of the World and the Rise of Science.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.369

 Łukasz Jach (1) , Łukasz Lamża (2) 
(1) https://orcid.org/0000-0002-8215-0795
(2) https://orcid.org/0000-0003-1733-9337

Czy naprawdę „bezwolny świat"? Kwestia wolnej woli w literaturze popularnonaukowej na przykładzie tekstu Azima F. Shariffa i Kathleen D. Vohs — Is It Really "The World Without Free Will"?
The Issue of the Free Will Problem in Popular Science Literature on the Example of Azim f. Shariff and Kathleen D. Vohs 's Text.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.371

• Mirosław Z. Harciarek

Dwuaspektowa jednostka poznawcza człowieka a zasada nieokreśloności Heisenberga-Gabora.
Dual-Aspect Unit of Human Cognition and Heisenberg-Gabor 's Uncertainty Principle.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.372

• Aleksander Gemel  
https://orcid.org/0000-0001-5869-7910

Kwestia pojęciowej nieciągłości procesu nabywania dokładnych reprezentacji numerycznych w teorii bootstrappingu.
The Issue of Conceptual Discontinuity of the Accurate Number Representation Acquiring Process in the Bootstrapping Theory.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.372

• Szymon Dziczek

Klątwa Kartezjusza — czyli uwagi Jaegwona Kima o przyczynowaniu mentalnym.
Descartes' Curse — Jaegwon Kimś Remarks on Mental Causation. 
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.383

• Wojciech Markowski  
https://orcid.org/0000-0002-6314-7312

Kooperacja w ujęciu fenotypu rozszerzonego.
Cooperation in Terms of the Extended Phenotype.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.384

• Daniel Żuromski

Zagadnienie normatywnych podstaw zdolności kognitywnych człowieka w koncepcji Michaela Tomasello.
The Question of the Normative Root of Human Cognitive Abilities in the Theory of Michael Tomasello.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.385

• Tomasz Walczyk

Telepistemologia — zarys problematyki.
Telepistemology — Outline of Issues.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.386

• Liybov Drotianko, Maria Abysova

Dynamics of Language Communication in Modern University.
Dynamika komunikacji językowej a współczesny uniwersytet.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.387

• Mirosław Pawliszyn  
https://orcid.org/0000-0001-5510-3136

W poszukiwaniu śladów cielesności Boga. Próba filozofii pozaortodoksyjnej.
In Search of Traces of the Corporality of God. An Attempt to Understand Non-orthodox Philosophy.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.388

 

•  Krzysztof Kościuszko  
https://orcid.org/0000-0003-4474-2885

Wstęp do metafizyki Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Introduction to the Metaphysics of Stanislaw Ignacy Witkiewicz.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.389

• Damian Luty

Rdzenie strukturalnych ontologii czasoprzestrzeni — analiza i krytyka.
Cores of Spacetime Structural Ontologies — Analysis and Critique.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.390

• Paweł Polaczuk

O pierwszeństwie faktów z przeszłości w ujęciu Hannah Arendt. Kilka uwag.
Hannah Arendt and the Primacy of Past Facts. Some Remarks.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.391

• Andrzej Stoiński  
https://orcid.org/0000-0002-3104-1265

Osiemnastowieczna dyskusja na temat tożsamości osobowej.
Eighteenth-Century Dispute about Personal Identity.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.392

 

• Tomasz Dreikopel  
https://orcid.org/0000-0001-7529-3037

Postawa człowieka wobec śmierci na podstawie uwag Seneki w Epistulae morales ad Lucilium.
The Demeanour of a Man towards Death on the Basis of Seneca's Remarks in his Epistulae morales ad Lucilium.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.393

• Lech Majchrowski

Przyszłość to historia.
The Future Is History.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.394

• Grzegorz Pacewicz  
http://orcid.org/0000-0001-7857-5769

Wartości i normy jako zdania w logice. Z historii logiki w Polsce.
Statements of Values and Norms. History of Polish Logic.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.395

• Marcin Skalny

Intuicyjne koncepcje kontinuum.
Intuitive Conceptions of Continuity.
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.396

Tłumaczenia/ Translations

• Thomas Hobbes, Elementy prawa naturalnego i politycznego
przeł. Krzysztof Wawrzonkowski  https://orcid.org/0000-0003-2792-1312 
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.397

• Francis HutchesonEsej na temat natury naszych uczuć i kierowania nimi
przeł. Adam Grzeliński (1) i Justyna Van den Abbeel (2)
(1) https://orcid.org/0000-0002-4007-6507   
(2) https://orcid.org/0000-0001-8815-2591
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.398

Recenzje/ Reviews

• Wojciech Markowski  http://orcid.org/0000-0002-6314-7312 
Podążać za zwierzęcym umysłem. Przyczynki paradygmatyczne do kognitywistyki zwierząt (Frans de Waal, Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?)
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.399

• Tomasz Walczyk 
Fantastyka a filozofia (Jacek Sobota, Filozofia fantastyki)
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.400

• Danuta Słaba 
W stronę mindfulness (Uważność i psychoterapia, red. Christopher K. Germer, Ronald D. Siegel, Paul R. Fulton, przeł. Małgorzata Cierpisz, przedmowa Paweł Holas)
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.401

• Kamil Gorzka 
Pośród Witkacowskich światów (Stefan Symotiuk, Rekonesanse witkacjańskie)
DOI: https://doi.org/10.31648/hip.403

 

Undefined

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl