1994 Nr "0"

Rozprawy opublikowane w nr 0 są dostępne jedynie w formie papierowej.
 • H. Romanowska-Łakomy - Harmonijność — aksjologiczny wymiar człowieka
 • W. Tulibacki - Rzeczywistość fizyczna i etyka
 • Z. Hull - Ekologia i sumienie
 • D. Marczyński - Filozoficzne aspekty kary śmierci
 • B. Bombała - Humanizacja pracy a dylematy społeczeństwa postindustrialnego
 • W. Tański - Teorie mitu. Zarys problematyki
 • M. Wołodźko - Nauka: Obiektywna prawda czy subiektywny sens? Kontrowersje antropologiczne
 • M. Jagłowski - Socjologia wiedzy racjowitalizmu
 • B. Kruszewska-Kuśmierczyk - Prawo w platońskim państwie totalitarnym
 • D. Barbaszyński - Wprowadzenie do filozofii kultury Mariana Zdziechowskiego
 • A. Kucner - Fryderyka Nietzschego koncepcja kultury
 • D. Radziszewska-Szczepaniak - Koncepcja religii w pismach Ericha Fromma
 • K. Kościuszko - Witkacy a Whitehead - dwie koncepcje filozofii, dwie koncepcje czasoprzestrzeni
 • T. Strzeżek - Polska ofensywa wiosenna w powstaniu listopadowym - bitwy pod Liwem
 • A. Żukowski - Przyroda poludniowoafrykańska w relacjach Polaków (XVI-XX wiek)
Undefined

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl