UWAGA! Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

  STUDENCI KIERUNKU:

  • ADMINISTRACJA II STOPNIA I ROK
  • ADMINISTRACJA I STOPNIA I ROK
  • PIELĘGNIARSTWO I ROK
  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I ROK                                                                                                 

Zajęcia z przedmiotu "Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy" 

                                                                                                                                                                odbędą się w dniu 08 grudnia 2023 r. o godz. 17:45-21:00.

                                                                               Niniejsze zajęcia odbędą się w auli w  budynku 21.

                                                                                 Obecność na zajęciach jest obowiązkowa!