Wsparcie w zakresie eliminacji praktyk dyskryminacyjnych lub niewłaściwego traktowania

25 października 2021 r. zainaugurowała prace nowa – powołana decyzją Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Komisja ds. Równości Szans. W skład Komisji weszło 20 osób, wśród których znaleźli się reprezentanci wszystkich wydziałów, w tym także przedstawiciele studentów. Warto zauważyć, że Nasza Uczelnia jest jedną z pierwszych w Polsce, gdzie funkcjonuje tego typu ciało.

Do zadań Komisji należeć będzie między innymi:

  • współpraca z Rzecznikiem ds. Równości Szans i opiniowanie otrzymanych od Rzecznika zgłoszeń w zakresie działań dyskryminacyjnych,
  • wyrażanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania,
  • inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania oraz działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających,
  • przygotowywanie projektów procedur i praktyk dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
  • wspieranie środowiska studenckiego i kadry zarządzającej oraz administracji Uniwersytetu we wdrażaniu obowiązujących procedur antydyskryminacyjnych.


PRZEDSTAWICIEL FILII UWM W EŁKU W KOMISJI DS. RÓWNOŚCI SZANS 

Upoważniony do kontaktu z Rzecznikiem ds. Równości Szans, Psychologiem UWM, STREETWORKEREM UWM

dr Piotr Wojnicz - piotr.wojnicz@uwm.edu.pl

 

Opiekun Wydziałowy ds. Osób Niepełnosprawnych

dr mult. Jacek J. Mrozek - Dyrektor Filii w Ełku
tel. 87 621 07 07, jacek.mrozek@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY W FILII UWM

Weronika Kozłowska - weronika.dabrowska@uwm.edu.pl
tel. 89/524 59 97, 87/621 07 07

 

OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOEDUKACJI „EMPATIA”
 www.zagiel.uwm.edu.pl/empatia 

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

mgr Anna Piotrowska - anna.piotrowska@uwm.edu.pl
tel. 604 996 293

 

BIURO DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Strona – www.uwm.edu.pl/bon 

STREETWORKER NA UWM
Streetworker jest blisko ludzi

MARZENA RADZKA-WIŚNIEWSKA
pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, w siedzibie „Empatii” przy ul. Heweliusza 2/2
tel. 89 524 55 74

 

RZECZNIK DS. RÓWNOŚCI SZANS

mgr Mateusz Dampc - mateusz.dampc@uwm.edu.pl
tel. 511 863 274
https://www.facebook.com/rzecznikuwm/ 
https://uwm.edu.pl/uniwersytet/rowne-traktowanie 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00
ul. Prawocheńskiego 3, pokój nr 5 - parter

 

SPECJALISTKA DS. RÓWNOUPRAWNIENIA
dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM - k.cwirynkalo@uwm.edu.pl
606 141 69;1 
ul. Prawocheńskiego 3, pok. nr 5 - parter

https://uwm.edu.pl/uniwersytet/rowne-traktowanie [5]

Dyżur: tydzień A/B środa, spotkanie w celu załatwienia sprawy odbywa się wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DOROSŁYCH – 116 123 (7 dni/24 godz.) www.pokonackryzys.pl 

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM – bezpłatny telefon 800 70 2222 (7 dni/24 godz.) www.pokonackryzys.pl 

 

Ważne linki:

http://zagiel.uwm.edu.pl/rzecznik-ds-rownosci-szans/komisja-ds-rownosci-szans/sklad-komisji

http://zagiel.uwm.edu.pl/rzecznik-ds-rownosci-szans/zglaszanie-dyskryminacji-lub-niewlasciwego-traktowania

http://zagiel.uwm.edu.pl/rzecznik-ds-rownosci-szans/procedura-przeciwdzialania-dyskryminacji