Koło naukowe rozpoczęło swoją działalność pod koniec 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Przedmiotem zainteresowań badawczych członków koła jest szeroko rozumiane prawo medyczne i ochrona praw pacjenta. Opiekunem koła jest Pani dr Agnieszka Kowalska z katedry prawa cywilnego. Pierwszym dużym projektem realizowanym w ramach koła jest Konferencja Prawa Medycznego.

Dodaj komentarz