mgr Justyna Jurczyk absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 21 listopada 2014 roku otrzymała Honorowe Członkowstwo Koła Naukowego Prawa Medycznego „Salus aegroti suprema lex esto”

honorowy 

            mgr Justyna Jurczyk aktywnie działała w Kole Naukowym od pierwszych chwili jego powstania na Wydziale Prawa i Administracji. Przez ten cały czas wykazywała niezwykłą dbałość o wysoki poziom naukowo-badawczy oraz etyczny działań Koła i swoich własnych, troszczyła się również o rzetelność  realizowanych zadań statutowych. Jej postawa w pełni uzasadnia nadanie Honorowego Członkowstwa w Kole Naukowym Prawa Medycznego.