Gra Miejska 2013

„Pacjencie, poznaj swoje prawa!”

Konferencja „Państwo a zdrowie”

Miejski Ośrodek Wsparcia dla Osób Niesłyszących „Gest”

Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi duchem”

Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”

Szkoła Podstawowa nr 25 im. H.Ch. Andersena w Olsztynie

Dodaj komentarz