dr Agnieszka Kowalska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wykładowca prawa cywilnego i praw pacjenta, Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie, założycielka i opiekun Koła Naukowego Prawa Medycznego „Salus aegroti suprema lex esto”