Dodatek motywacyjny ,,projakościówka"

Poniżej przedstawiamy listę rankingową pracowników akademickich Filii UWM w Ełku

wraz z uzyskaną przez nich liczbą punktów oraz otrzymaną kwotą

dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego

(dodatek motywacyjny - tzw. „projakościówka”)