Inauguracja roku akademickiego 2023/24

6 października 2023 r. społeczność Wydziału Nauk Ekonomicznych w obecności zaproszonych gości, uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki 2023/2024.

Uroczystość otworzyła Pani Dziekan dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM. W uroczystości uczestniczył JM prof. Jerzy A. Przyborowski oraz Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej prof. Mirosław Gornowicz.

W swoim przemówieniu Pani Dziekan zwróciła uwagę na fakt, że Inauguracja to dzień włączenia do społeczności akademickiej nowych członków, szansa i możliwość budowania bezcennych relacji, o których nie możemy zapominać, a których deficyt obserwujemy. Dlatego Pani Profesor zachęciła wszystkich zebranych, w tym szczególnie studentów pierwszego roku do pozdrowienia swoich sąsiadów, ponieważ studia to szansa spotkania i poznania wartościowych ludzi, to szansa nawiązania nowych znajomości, przyjaźni, które przetrwają i będą nieocenione w przyszłym życiu także zawodowym.

Pani Dziekan podkreśliła, że studia to piękny czas wykorzystania potencjału, inkubacja i degustacja marzeń. Kluczowe umiejętności, które należy szlifować wzajemnie nauczyciele i studenci to empatia, komunikacja, współpraca, budowanie kultury wzajemnego zaufania, szacunek dla różnorodności, dla życia i godności ludzkiej, szacunek dla środowiska naturalnego. Musimy pamiętać, że edukacja ma na celu coś więcej niż tylko przygotowanie młodych ludzi do pracy; musi ona przygotować młodych ludzi w umiejętności, których potrzebują, by stać się aktywnymi, odpowiedzialnymi i zaangażowanymi obywatelami. Studenci przygotowani do przyszłości to agenci zmiany. Ważne i bezcenne jest ukształtowanie skłonności, nawyku do postepowania etycznego. Empatia, zrozumienie, miłość do siebie i drugiego człowieka to istotny atrybut różniący nas od sztucznej inteligencji, która nie zastąpi człowieka, bo jest sztuczną.

Pani Dziekan życzyła studentom aby czas, który jest przed Nimi nie był wypełniony tylko nauką, ale również refleksją, radością i rozrywką, a więc wszystkim co składa się na życie studenckie, które potem wspomina się latami z wielkim rozrzewnieniem.

W końcowej części przemówienia Pani Dziekan skierowała do całej Społeczności Akademickiej Wydziału życzenia sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy, pomyślności w życiu osobistym i indywidualnych radości. Szczególnie powitała w murach Wydziału studentów I roku. - tymi słowami Pani Dziekan zakończyła pierwszą część uroczystości.

JM Rektor, dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM w przemówieniu powitał szczególnie gorąco studentów pierwszego roku, których zachęcał do zapoznania się z historią Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, która jest bardzo ciekawa i pozwoli zrozumieć dlaczego Uniwersytet obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia, ale w jego strukturach istnieją Wydziały mające 70 lat. Jego Magnificencja wyraził nadzieję, że studenci będą dumni z tego, że dołączyli do wspólnoty akademickiej UWM.

W dalszej części uroczystości Prodziekan ds. studenckich dr Marek Siemiński wręczył nominacje opiekunom I roku studiów oraz przeprowadził immatrykulację studentów I roku. Po złożeniu ślubowania studenci otrzymali listy gratulacyjne z rąk JM Rektora oraz Pani Dziekan.

Początek roku akademickiego był również okazją do wręczenia nagród najlepszym i zasłużonym absolwentom ubiegłego roku akademickiego. Tradycją Wydziału jest wyróżnienie najlepszych absolwentów przez Dziekana, ale również Członkowie Rady Patronackiej nagradzają najlepszych i fundują nagrody.

 

Najlepszymi absolwentami roku akademickiego 2022/2023 zostali:

 • Zuzanna Miłoszewska (studia stacjonarne I stopnia, ekonomia)
 • Agnieszka Zdziarska (studia stacjonarne I stopnia, ekonomia)
 • Natalia Ochenkowska (studia stacjonarne I stopnia, ekonomia)
 • Kamila Woźniak (studia stacjonarne II stopnia, ekonomia)
 • Joanna Zielińska (studia stacjonarne II stopnia, ekonomia)
 • Magdalena Kosewska-Olszewska (studia niestacjonarne II stopnia, ekonomia)
 • Katarzyna Krysztofiak (studia stacjonarne I stopnia, zarządzanie)
 • Paweł Leśniewski (studia stacjonarne I stopnia, zarządzanie)
 • Aleksandra Kownacka (studia stacjonarne II stopnia, zarządzanie)
 • Patryk Anuszkiewicz (studia stacjonarne II stopnia, zarządzanie)
 • Tomasz Steingraber (studia stacjonarne I stopnia, zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • Małgorzata Walasiewicz (studia niestacjonarne II stopnia, zarządzanie)
 • Michał Mianowski (studia niestacjonarne II stopnia, zarządzanie)
 • Natalia Szczepańska (studia niestacjonarne I stopnia, zarządzanie)
 • Magdalena Kosek (studia niestacjonarne I stopnia, zarządzanie)
 • Mateusz Zawadzki (studia niestacjonarne I stopnia, zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • Sylwia Chudek (studia niestacjonarne I stopnia, zarządzanie i inżynieria produkcji)

Nagrody za aktywną działalność w samorządzie studenckim w roku akademickim 2022/2023 otrzymały:

 • Natalia Ochenkowska (studia stacjonarne I stopnia, ekonomia)
 • Paulina Seliwiak (studia stacjonarne I stopnia, zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • Martyna Rolka (studia stacjonarne I stopnia, ekonomia)

 

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe o tematyce związanej z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich ufundował Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie i otrzymali je: Rafał Ludwiczak (promotor prof. dr hab. Roman Kisiel, tytuł pracy: ”Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla rolnictwa”) oraz Mateusz Kulesza (promotor dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM, tytuł pracy: „Innowacyjne rozwiązania w rozwoju produkcji roślinnej z wykorzystaniem systemów precyzyjnego rolnictwa”).

Nagrody najlepszym absolwentom Wydziału Nauk Ekonomiczny wręczyli partnerzy Wydziału, członkowie Rady Patronackiej:

 • Pani Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Pan Stanisław Sosak - Sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu
 • Pan Michał Ćwiekowski - Dyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych ING Bank Śląski
 • Pan Kamil Iwankiewicz - Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Olsztynie
 • Pani Paulina Mazurkiewicz-Kurek - Dyrektor Pionu Finansowego POLSKI HOLDING HOTELOWY
 • Pani Alicja Tymkowska - Menedżer Biura Obsługi Klientów Bankowości Korporacyjnej i Instytucji Finansowych BANK CITI HANDLOWY
 • Pan Dariusz Racz - Prezes Zarządu ITM SOFTWARE HOUSE
 • Pan Mariusz Rychcik - Prezes Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie
 • Pan Grzegorz Baran - Menedżer Regionalny i Członek Zarządu TRANSCOM WORLDWIDE POLAND SP. Z O.O.
 • Pan Piotr Raczyński - Prezes firmy POLYEND

 

Kolejnym ważnym punktem uroczystości były podziękowania skierowane do Pracowników, którzy budowali i rozwijali Wydział, a w tym roku odeszli na emeryturę, są to: Pani prof. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. Andrzej Buszko, prof. Konrad Turkowski, prof. Ryszard Żywica, dr Andrzej Grzebieniak. Pani Dziekan  serdecznie podziękowała za wieloletnią pracę oraz życzyła wiele sił i zdrowia na tę nową drogę.

JM Rektor wręczył Pani dr hab. Annie Organiściak-Krzykowskiej, prof. UWM oraz prof. dr. hab. Ryszardowi Żywicy odznakę Bonum Universitatis Warmiensis et Mazuriensis Olstini, czyli zaszczytne wyróżnienie za szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny wygłoszony przez Panią prof. dr hab. Renatę Marks-Bielską z Katedry Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów. Pani profesor wygłosi wykład nt: „Jaka droga do gospodarczego szczęścia?” 

Na koniec uroczystości Pani Dziekan przekazała zebranym pracownikom i studentom życzenia sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy, pomyślności w życiu osobistym i indywidualnych radości, a studentów pierwszego roku – powitała najgoręcej w murach Wydziału po czym zakończyła słowami: „Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Pracownicy, rok akademicki 2023/2024 na Wydziale Nauk Ekonomicznych uważam za otwarty”.

Lista gości, którzy zaszczycili swoją obecnością Inaugurację roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Nauk Ekonomicznych:

 • Jego Magnificencja prof. Jerzy A. Przyborowski
 • Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej prof. Mirosław Gornowicz
 • Prodziekani dr Marek Siemińskie i dr Tomasz Wierzejski
 • Prof. Wiesława Lizińska – Przewodnicząca rady dyscypliny ekonomia i finanse
 • Prof. Krzysztof Krukowski – Przewodniczący zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
 • Prof. Renata Marks-Bielska
 • Pani Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Pani Ewa Monika Kaliszuk - I zastępca Prezydenta Olsztyna

Przedstawiciele instytucji i biznesu, członkowie Rady Patronackiej funkcjonującej przy Wydziale:

 • Mariusz Rychcik – Prezes Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
 • Marek Karólewski - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Roman Dawidowski - Prezes Działdowskiej Agencji Rozwoju SA
 • Dariusz Racz - Prezes Zarządu Firmy ITM SOFTWARE HOUSE w Olsztynie, Przewodniczący Rady Patronackiej
 • Katarzyna Siemaszko - Prezes Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie
 • Kazimierz Kujawa – Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej MASPEX
 • Wiesław Łubiński -  m.in. prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur
 • Łukasz Kujawa -  Prezes Zarządu Firmy Falken Trade oraz Dyrektora ds. finansowych,
 • Rafał Dubanowski- Dyrektor ds. finansowych firmy Falken Trade Sp z o.o. Sp k.
 • Stanisław Sosak  -  Sekretarz Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu- dziękuję za obecność
 • Andrzej Ryński -  członek zarządu ,,REMONDIS” Olsztyn Spółka z o.o.
 • Jan Zdziarstek – Kanclerz Loży Olsztyńskiej, Wiceprezesa Zarządu Business Centre Club
 • Kamil Iwankiewicz -  Dyrektor Oddziału Okręgowego  NBP w Olsztynie
 • Michał Ćwiekowski  - Dyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych ING Bank Śląski
 • Katarzyna Równy - Dyrektor Oddziału Credit Agricole w Olsztynie
 • Małgorzata Micińską-Wąsik  - I -szy Zastępca Dyrektora  Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
 • Wojciech Mojkowski - Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
 • Dariusz Wasiela – Dyrektor Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Olsztynie
 • Aneta Wiecha-Wasiluk -  Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
 • Marcin Bąk -  reprezentujący  Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie
 • Paulina Mazurkiewicz-Kurek - Dyrektor Pionu Finansowego – Polski Holding Hotelowy
 • Michał Kontraktowicz - wójt Gminy Stawiguda
 • Magdalena Matracką-  zastępca wójta Gminy Stawiguda
 • Agnieszka Mościanica - przedstawiciel Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim
 • Tomasz Matusiak-  Szef Rekrutacji i Employer Brandingu Michelin Polska SA
 • Tomasz Siwik - Kierownik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Alicja Tymkowską -  Menedżer Biura Obsługi Klientów Bankowości korporacyjnej i Instytucji Finansowych Banku Citi Handlowy
 • Grzegorz Baran -  Członek Zarządu firmy TRanscom Sp. z o.o.
 • Magdalena Zuba – Dyrektor Oddziału PKO BP S.A.
 • Adriana Faraś-Bąk - Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych
 • UWM w Olsztynie
 • Agnieszka Choma-Meus – Kwestor UWM w Olsztynie

Dyrektorzy zaprzyjaźnionych  Liceów:

 • Dorota Linkiewicz - Dyrektor Uniwersyteckiego XII -go Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie
 • Anna Struk - Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie
 • Krzysztof Wiśniewski - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
 • Piotr Patejuk -  Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie
 • Agnieszka Antoniuk-Rumak - Wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

Przedstawiciele Wydziałów naszego Uniwersytetu:

 • prof. Benedykt Błoński -  Dziekan Wydziału Sztuki
 • prof. Joanna Ostrouch-Kamińska - Dziekan Wydział Nauk Społecznych
 • prof. Krzysztof Jankowski -  Dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
 • prof. Mariusz Rutkowski -  Dziekan Wydziału Humanistycznego
 • prof. Agata Bancerz-Kisiel - Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • prof. Jarosław Kowalik - Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk o Żywności
 • prof. Sławomir Wierzbicki -  Przewodniczący Rady Naukowej Wydziału Nauk Technicznych
 • dr Beata Dulisz - Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • dr Aleksandra Kiślak-Malinowska -  Prodziekan ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki
 • dr Iwona Chwastowska-Siwiecka - Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
 • dr inż. Jacek Zabielski – Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Geoinżynierii
 • prof. Katarzyna Bojaruniec  - dyrygent Chóru Akademickiego

„Kultywowanie tradycji oznacza również „pamiętanie” o Tych, którzy ją tworzyli – inaugurację zaszczycili swoja obecnością byli pracownicy Wydziału, byli dziekani: prof. Eugeniusz Niedzielski - pierwszy dziekan Wydziału, prof. Roman Kisiel, prof. Henryk Lelusz, prof. Teresa Łaguna, prof. Mirosław Łaguna, prof. Tadeusz Stachowski oraz prof. Tadeusz Sokołowski.

Poniżej zamieszczono relację fotograficzną wydarzenia, autorem zdjęć w artykule i galerii jest p. Janusz Pająk (Centrum Marketingu i Mediów UWM w Olsztynie).