Rada Patronacka

Wydział Nauk Ekonomicznych od początku swego istnienia, czyli od 1995 r., a więc jeszcze pod nazwą Wydziału Zarządzania, miał bardzo bliskie kontakty z przedstawicielami biznesu, samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji otoczenia biznesu, o czym świadczy chociażby grono fundatorów insygniów dziekańskich i liczne uczestnictwo przedstawicieli biznesu na pierwszej inauguracji roku akademickiego.

Od początku działalności Wydziału kolejne inauguracje i uroczystości związane z wręczeniem dyplomów zaszczycali swoją obecnością prezesi i przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu – Jan Radziemski, Henryk Kamiński i Waldemar Klocek; kanclerze loży BCC – Marek Kołakowski i Wiesław Łubiński; prezes Działdowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Zenon Szacherski; prezesi MPEC – Wojciech Goliat i Konrad Nowak; przedstawiciele banków – Halina Ornatowska, Jerzy Siwkiewicz i Bogdan Włodarczyk; prezes Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego – Janusz Chełchowski; przedstawiciele biznesu – Janusz i Krzysztof Skowrońscy oraz Jan Szynaka.

Skład osobowy przyjaciół Wydziału zmieniał się, jednak większość ww. stworzyła trzon przyszłej Rady Patronackiej. Kontakty ze środowiskiem pozauczelnianym wyróżniały Wydział Nauk Ekonomicznych UWM pod tym względem wśród innych jednostek w kraju i z czasem były naśladowane. Z początku spontaniczne relacje ze światem biznesu, przejawiające się udziałem w świętach wydziałowych, fundowaniem nagród wyróżniającym się studentom, sponsoringiem przeróżnych wydarzeń, powoli zacieśniały się i zaczęły dotyczyć również programów dydaktycznych, udziału w zajęciach, szczególnie na studiach podyplomowych, praktyk i staży naukowych, organizowania seminariów dyplomowych w ww. firmach, prowadzenia badań i ekspertyz. Wywołało to potrzebę formalizowania kontaktów, co znalazło wyraz w postaci powołania 27 listopada 2002 r. Rady Patronackiej Wydziału przez ówczesnego Dziekana prof. dr. hab. Romana Kisiela.

Pierwszy Zarząd Rady ukonstytuował się 9 stycznia 2003 r. w składzie: przewodnicząca mgr Halina Ornatowska – dyrektor Oddziału Regionalnego PKO BP SA, zastępcy przewodniczącej: dr Waldemar Sekściński – dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie i mgr Jerzy Siwkiewicz – dyrektor Oddziału Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W latach 2009–2010 funkcję przewodniczącego pełnił mgr inż. Jan Karetko – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Od października 2010 r. do listopada 2016 r. Radzie przewodniczył Jerzy Siwkiewicz – dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie. W kadencji 2016-2020 funkcję przewodniczącego pełnił Andrzej Ryński – wiceprezes REMONDIS. W kadencji 2020-2024 Rada powierzyła funkcję przewodniczącego Panu Dariuszowi Raczowi, Prezesowi Zarządu ITM sp. z o.o. w Olsztynie.

Skład Rady Patronackiej Wydziału Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwiskoStanowisko/funkcja
Artur ChojeckiWojewoda Warmińsko-Mazurski
Gustaw Marek BrzezinMarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskieg
Piotr GrzymowiczPrezydent Olsztyna
Dariusz RaczPrzewodniczący Rady Patronackiej
Prezes Zarządu Firmy ITM w Olsztynie
Andrzej RyńskiWiceprezes REMONDIS
Marcin BurzaPrezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu
Zbigniew DąbkowskiWłaściciel Zakładu Przetwórstwa Spożywczego "Piekarnia Dąbkowski"
Wiesław ŁubińskiHonorowy Kanclerz Loży Olsztyńskiej Business Centre Club
Jan ZdziarstekKanclerz Loży Olsztyńskiej Business Centre Club
Jacek WiśniowskiBurmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Robert WaraksaBurmistrza Olsztynka
Michał KontraktowiczWójt Gminy Stawiguda
Konrad KazanieckiBurmistrz Gołdapi
Roman DawidowskiPrezes Działdowskiej Agencji Rozwoju SA
Bożena PikusPrezes Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe"
Sławomir WojtackiPrezes SPRINT SA.
Łukasz KujawaPrezes Zarządu firmy Falken Trade sp. z o.o. sp. k.
Rafał DubanowskiDyrektor ds. finansowych firmy Falken Trade sp. z o.o. sp. k.
Marek KarólewskiPrezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Adam KrynickiPrezes KRYNICKI RECYKLING SA.
Jarosław BoguszPrezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Konrad Krzysztof NowakPrezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie
Katarzyna SiemaszkoPrezes Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie
Jan SzynakaPrezes Szynaka Meble sp. z o.o.
Piotr RaczyńskiPrezes Polyend sp. z o.o.
Agnieszka RosolińskaPrezes Zarządu Freedom Nieruchomości sp. z o.o.
Marek NowogrodzkiWiceprezes DFM sp. z o.o.
Kazimierz KujawaPrzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej MASPEX
Bogdan GaberZastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
Marek BojarskiDyrektor WORD Olsztyn
Michał ĆwiekowskiDyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych ING Bank Śląski
Damian GodzińskiDyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
Kamil IwankiewiczDyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Olsztynie
Grzegorz KierozalskiDyrektor Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie
Marek MorzeDyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie
Maria BorzymDyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Igor MyhanSzef Rekrutacji i Employer Brandingu w MICHELIN Polska
Aneta Wiecha-WasilukDyrektor Oddziału ZUS w Olsztynie
Agnieszka WysockaDyrektor Regionalnego Centrum Rozliczeń Citi Handlowy
Henryk ŻuchowskiDyrektor Oddziału Regionalnego KRUS
Bartłomiej KostrzewskiDyrektor Oddziału Credit Agricole w Olsztynie ul. Partyzantów
Katarzyna RównyDyrektor Oddziału Credit Agricole w Olsztynie ul. Barcza
Eliza Popławska-JodkoDyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM
Mieczysław WłosZastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Sławomir StachowskiKancelaria Biegłego Rewidenta
Barbara KułakowBiuro Rachunkowe BRBK
Mariusz PugowskiLimeno S.C.
Dariusz WasielaDyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Anna BułłoDyrektor regionu Warmińsko-Mazurskiego Banku Gospodarstwa Krajowego
Agnieszka Antoniuk-RumakWicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu
Małgorzata OświęcimkoDyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu
Stefan ProcykDyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie
Tomasz NiedźwieckiDyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie
Krzysztof WiśniewskiDyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie
hm. Maciej MicielskiKomendant Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP
pwd. Michał KruszyńskiSkarbnik Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP
Magdalena ZubaDyrektor Oddziału PKO BP SA.
Grzegorz BaranRegional Manager Poland, Board Member, Transcom Worldwide Poland
Radosław KołeckiDyrektor 1 Oddziału PKO Banku Polskiego w Olsztynie